AARDRIJKSKUNDE WERELDVAK!

De wereld om ons heen verandert voortdurend door de invloed van natuur en mens.

Je leert over verschillende onderwerpen op fysisch, politiek, economisch, demografisch en sociaal-cultureel gebied. Hierdoor weet je veel van allerlei maatschappelijke onderwerpen wereldwijd en kun je relaties leggen. Vooral leer je complexe onderwerpen snel te analyseren en oplossingen te bedenken.

Aardrijkskunde is een wereldvak, waarmee je de wereld kunt ontdekken.

Via de labels kun je zoeken op aardrijkskunde examenonderwerp voor HAVO en VWO.


Je ontdekt bijzondere foto's en de belevenissen van een bevlogen docente aardrijkskunde en geschiedenis.


Pol Education & Coaching & Writing

Education > Docente aardrijkskunde 1e graads, geschiedenis en maatschappijleer.
Coaching > Coach en opleider met oplossingsgerichte aanpak - Post-HBO.
NLP Practitioner - Society of NLP.
Writing > Educatieve teksten, toetsen en training.drs. Rini van der Pol
Sliedrecht NL
Parttime woonachtig in >
* Rome Italiƫ 2012 - 2016
* Ankara Turkije 2016 - 2020

Contact:
rinivanderpol@gmail.comWERKWIJZE BLOG:

1 zoek bij klas 3/4/5
2 zoek bij klas 3/4/5 > hoofdstuk
3 zoek bij klas 4/5/6 > mindmaps CE
4 zoek bij klas 4/5/6 > video's CE
5 zoek bij klas 4/5/6 > lesstof per onderdeelmaandag 12 oktober 2009

Aardrijkskunde indelen

Als je de krant openslaat kun je de aardrijkskundige onderwerpen indelen. Bij fysische geografie staat de natuur centraal. Sociale geografie bestudeert de invloed van de mens op politiek, economisch, demografisch en sociaal-cultureel gebied. De gevolgen van de mens zijn van invloed op lokaal, regionaal, continentaal en mondiaal niveau. Hierdoor kun je op verschillende schaalniveau's onderwerpen beschrijven, vergelijken en verklaren.

Uitgangspunt is: Wat zie je? Waar is dat ? Waarom is dat daar?
Met deze opzet kun je ieder aardrijkskundig probleem aanpakken.

Saai is aardrijkskunde ofwel geografie nooit. Sociale geografie kun je verdelen in:
 • politieke geografie: je kijkt naar de verdeling en uitoefening van de macht wereldwijd. Je ontdekt stabiele en onstabiele regeringen en de invloed van corruptie op het instandhouden van armoede onder brede lagen van de bevolking.
 • economische geografie: je ontdekt wereldwijde handelsrelaties tussen landen met een verschuiving van  economische machtsblokken. Bedrijven zoeken werelwijd naar de beste vestigingsplaats. De werkgelegenheid bepaalt hoe en waar mensen werken, geld verdienen, wonen, zich verplaatsen en geld uitgeven.
 • planologie: je zorgt voor de aanpassing van de ruimtelijke inrichting in een veranderende samenleving. Je maakt plannen voor de toekomst.
 • stadsgeografie: bestudeert het wonen, werken, verkeer en recreatie in de stad. Actuele onderwerpen, zoals woningbouw, multiculturele wijken, verpaupering, bevolkingsopbouw, sociale en ruimtelijke segregatie, verkeersproblemen.
Kortom, je houdt je bezig met
 • wonen, werken, verkeer en vervoer
 • de verpaupering van stadswijken
 • de invloed van buitenlandse investeringen op regionale ontwikkeling
 • de wereldvoedselproblematiek
 • de planning van een betere verbinding tussen Almere en Amsterdam
 • de spanningen in de wereld sinds 9/11
 • de invloed van internet op ons winkelgedrag
 • het behoud van landschappelijke waarden in het Rivierengebied
 • de planning van nieuwe woongebieden in de buurt van grote steden
 • de spreiding van werkgelegendheid en woongebieden
 • de veranderingen van de economie
 • de verbetering van de leefomgeving
Kortom: de mens en zijn leefwereld.

Bron: bewerkt naar Faculteit Geografie van de Universiteit van Utrecht.