De wereld om ons heen verandert voortdurend door de invloed van natuur en mens.

Je leert over verschillende onderwerpen op fysisch, politiek, economisch, demografisch en sociaal-cultureel gebied. Hierdoor weet je veel van allerlei maatschappelijke onderwerpen wereldwijd en kun je relaties leggen. Vooral leer je complexe onderwerpen snel te analyseren en oplossingen te bedenken.

Aardrijkskunde is een wereldvak, waarmee je de wereld kunt ontdekken.

Via de labels kun je zoeken op aardrijkskunde examenonderwerp voor HAVO en VWO.


Je ontdekt bijzondere foto's en de belevenissen van een bevlogen docente aardrijkskunde en geschiedenis.

Pol Education & Coaching & Writing
Educatieve teksten, toetsen en training.
CEDEO Erkend Coach en opleider in de school.

drs. Rini van der Pol
Sliedrecht NL
Rome IT 2012 - 2016
Ankara Turkije 2016 - 2019

dinsdag 29 december 2009

Arm en rijk Milleniumdoelstellingen 2009

Millenniumdoelstellingen


Millenniumdoelstellingen, ofwel Millenniumontwikkelingsdoelen (Millennium Development Goals) Het zijn acht internationale doelstellingen uit de Millenniumverklaring, aangenomen door 189 lidstaten van de Verenigde Naties op de zogenaamde Millenniumtop van staatshoofden en regeringsleiders, begin september 2000 in New York.


Al in 1996 werden de zogenaamde seven pledges, de zeven belangrijkste ontwikkelingsdoelstellingen, omarmd door de Wereldbank, de Verenigde Naties en het Internationaal Monetair Fonds. De ontwikkelingslanden gaven er echter nooit hun steun aan.

In de Millenniumverklaring van september 2000 zijn de doelen (ditmaal acht) opnieuw omschreven en aangenomen, deze keer met steun van de 189 lidstaten van de VN.
De acht doelen, met als streefdatum voor realisering het jaar 2015, zijn:

1 halvering armoede van het aantal mensen dat moet rondkomen van minder dan een dollar per dag

2 basisonderwijs voor alle kinderen

3 gelijke kansen voor jongens en meisjes in het basis- en middelbaar onderwijs (het doel was om dit te realiseren in 2005)

4 vermindering van de kindersterfte in ontwikkelingslanden met tweederde

5 verlaging van de moedersterfte met driekwart

6 het tegengaan van de verspreiding van onder andere HIV/aids en malaria

7 het waarborgen van een duurzaam milieu (halvering van het aantal mensen die geen toegang hebben tot veilig drinkwater)

8 ontwikkeling van een wereldwijd 'partnerschap voor ontwikkeling' (werken aan een open en eerlijk handels- en financieel systeem, aan een oplossing van het schuldenvraagstuk en aan de overdracht van nieuwe technologie├źn).

De meeste doelen zijn voor de meeste landen haalbaar. Maar in sommige landen zoals Soedan, Niger en Mali wordt dat heel lastig. En als de kredietcrisis de komende maanden verergert dreigen miljoenen mensen die juist de afgelopen jaren dankzij economische groei boven de armoedegrens waren uitgekomen, hier weer onder te zakken.


Link: bewerkt naar
http://www.millenniumdoelen.nl/

Bron:
"Millenniumdoelstellingen," Encarta® Winkler Prins Online Encyclopedie 2009
http://nl.encarta.msn.com © 1997-2009 Microsoft Corporation/Het Spectrum. Alle rechten voorbehouden.