AARDRIJKSKUNDE WERELDVAK!

De wereld om ons heen verandert voortdurend door de invloed van natuur en mens.

Je leert over verschillende onderwerpen op fysisch, politiek, economisch, demografisch en sociaal-cultureel gebied. Hierdoor weet je veel van allerlei maatschappelijke onderwerpen wereldwijd en kun je relaties leggen. Vooral leer je complexe onderwerpen snel te analyseren en oplossingen te bedenken.

Aardrijkskunde is een wereldvak, waarmee je de wereld kunt ontdekken.

Via de labels kun je zoeken op aardrijkskunde examenonderwerp voor HAVO en VWO.


Je ontdekt bijzondere foto's en de belevenissen van een bevlogen docente aardrijkskunde en geschiedenis.


Pol Education & Coaching & Writing

Education > Docente aardrijkskunde 1e graads, geschiedenis en maatschappijleer.
Coaching > Coach en opleider met oplossingsgerichte aanpak - Post-HBO.
NLP Practitioner - Society of NLP.
Writing > Educatieve teksten, toetsen en training.drs. Rini van der Pol
Sliedrecht NL
Parttime woonachtig in >
* Rome Italië 2012 - 2016
* Ankara Turkije 2016 - 2020

Contact:
rinivanderpol@gmail.comWERKWIJZE BLOG:

1 zoek bij klas 3/4/5
2 zoek bij klas 3/4/5 > hoofdstuk
3 zoek bij klas 4/5/6 > mindmaps CE
4 zoek bij klas 4/5/6 > video's CE
5 zoek bij klas 4/5/6 > lesstof per onderdeelvrijdag 22 januari 2010

Klimaatvraagstukken Overstromingen wereldwijd 2009

Wereldwijd bevinden de meest dichtbevolkte gebieden zich in delta’s, langs kusten, meren en rivieren. Deze gebieden zijn economisch zeer waardevol en ontwikkelen zich verder. Deze gebieden vragen daarom om een kleine kans op overstromingen.

In veel van deze gebieden is het aardoppervlak dalend als gevolg van wateronttrekking, inklinking van sedimenten, of andere geologische processen. Tegelijkertijd geeft de klimaatverandering extremere weersomstandigheden en zeespiegelstijging. Deze veranderende randvoorwaarden veroorzaken dat hoogwaterstanden vaker zullen voorkomen en extremer zullen zijn.

Daardoor zal grotere economische schade optreden en is er een groter risico op verlies aan mensenlevens. Deltagebieden als Nederland zijn hierdoor kwetsbaar.


Jaarlijks vinden tal van overstromingen wereldwijd plaats. Zoals bijvoorbeeld:

􀁸 Tijdens de drie weken durende overstroming van de rivier de Elbe in 2002 bereikte het water een niveau dat gemiddeld eens in de 150 jaar voorkomt. De Elbe is een rivier met een lengte van bijna 1100 km, met een stroomgebied van ongeveer 140.000 km2.

De rivier stroomt uit in de Noordzee. Ongeveer 2/3 van het stroomgebied ligt in Duitsland, 1/3 in Tjechië, en een klein deel in Oostenrijk en Polen. Ongeveer 25 miljoen mensen wonen in dit gebied. Zo'n 7,5 miljoen daarvan wonen in de vijf grootste steden: Berlijn, Hamburg, Praag, Dresden en Leipzig.


Vele verstedelijkte gebieden, waaronder Dresden en Praag, stroomden over en de resulterende verzekeringsclaims bedragen tientallen miljoenen Euro’s.

De ramp toonde duidelijk de behoefte aan verbeteringen van het crisismanagement bij dreigende overstromingen in die regio. Men is nu begonnen met de inzet van remote sensing technieken om de rampenbestrijding van informatie te voorzien.

􀁸 In Zuidwest Azië en het Indiase subcontinent, vooral in landen als Thailand, Indonesië, Myanmar, Vietnam, India en Bangladesh overstromen sommige rivieren en deltagebieden jaarlijks. Dit terwijl er zeer dichtbevolkte gebieden liggen. Met grote regelmaat ontstaan hierdoor grote rampen waarbij veel mensenlevens, vee en economische investeringen verloren gaan.

Het belang van verbeterd overstromingsmanagement is nodig als voorwaarde voor de duurzame economische ontwikkeling van de getroffen gebieden. Maar het ontbreekt aan de economische middelen en het organisatievermogen. Er is grote behoefte aan innovatieve, schaalbare oplossingen.


􀁸 Australië heeft regelmatig overstromingen. Australië heeft een droog, heet en zonnig klimaat. De kuststreken zijn daarop uitzonderingen. In het noorden heerst een tropisch regenklimaat. In het zuidoosten is het klimaat naar omstandigheden gematigd en in het zuidwesten is het klimaat vergelijkbaar met de Middellandse Zee.

Vaak resulteren de overstromingen in doden, verlies van tienduizenden veeteeld dieren, en veel materiele schade aan huizen, gebouwen, landbouwgewassen, etc. Totaal worden de kosten van overstromingen geschat op 400 milioen dollar per jaar.


􀁸 De Verenigde Staten hebben terugkerende overstromingen van de rivieren in het oosten en middenwesten van de VS. Neerslag valt er in alle jaargetijden. De oostelijke helft van het land is het natst. In de bergen in het oosten valt veel regen. Ook de bergen in het noordwesten krijgen veel neerslag te verwerken. In Oregon en Washington valt tussen de 4000 en 5000 millimeter regen en sneeuw per jaar.

Droog is het aan de schaduwzijde van de Rocky Mountains. Daar heerst een woestijn- en steppeklimaat. In het zuidwesten treedt zomers de moesson op; buien trekken over Arizona en New Mexico. In het voorjaar zorgen zware buien in Oklahoma, Kansas en Texas voor noodweer, vaak met grote hagelstenen.


De overstromingen leiden behalve tot vele doden, tot enorme economische schades door onderbroken transportroutes, verloren gegane landbouwgewassen en vee, schade aan gebouwen en huizen, en schade aan infrastructuur. De financiële schade is vaak tientallen of honderden miljoenen dollar, maar kan tot in de miljarden oplopen.

Beantwoord de volgende vragen:

1  De overstromingsgebieden zijn wereldwijd kwetsbaar.
 a Leg uit vanuit de sociale dimensie?
 b Leg uit vanuit de economische dimensie?
 c Leg uit vanuit de fysische dimensie?

2  Door de overstromingen van de Elbe ontstaat schade. Geef een uitleg vanuit twee dimensies.

3a Wat zijn remote sensing technieken?
  b Wat is het voordeel hiervan bij overstromingen?

4  Waarom is overstromingsmanagement belangrijk?

5  Geef een verklaring voor de drie verschillende klimaten in de kuststreken van Australie.

6  Waarom zijn er steeds terugkerende overstromingen in het oosten en middenwesten van de VS?


Link: bewerkt naar
http://www.verkeerenwaterstaat.nl/