AARDRIJKSKUNDE WERELDVAK!

De wereld om ons heen verandert voortdurend door de invloed van natuur en mens.

Je leert over verschillende onderwerpen op fysisch, politiek, economisch, demografisch en sociaal-cultureel gebied. Hierdoor weet je veel van allerlei maatschappelijke onderwerpen wereldwijd en kun je relaties leggen. Vooral leer je complexe onderwerpen snel te analyseren en oplossingen te bedenken.

Aardrijkskunde is een wereldvak, waarmee je de wereld kunt ontdekken.

Via de labels kun je zoeken op aardrijkskunde examenonderwerp voor HAVO en VWO.


Je ontdekt bijzondere foto's en de belevenissen van een bevlogen docente aardrijkskunde en geschiedenis.


Pol Education & Coaching & Writing

Education > Docente aardrijkskunde 1e graads, geschiedenis en maatschappijleer.
Coaching > Coach en opleider met oplossingsgerichte aanpak - Post-HBO.
NLP Practitioner - Society of NLP.
Writing > Educatieve teksten, toetsen en training.



drs. Rini van der Pol
Sliedrecht NL
Parttime woonachtig in >
* Rome Italiƫ 2012 - 2016
* Ankara Turkije 2016 - 2020

Contact:
rinivanderpol@gmail.com



WERKWIJZE BLOG:

1 zoek bij klas 3/4/5
2 zoek bij klas 3/4/5 > hoofdstuk
3 zoek bij klas 4/5/6 > mindmaps CE
4 zoek bij klas 4/5/6 > video's CE
5 zoek bij klas 4/5/6 > lesstof per onderdeel











donderdag 11 februari 2010

Klimaatvraagstukken De klimaatscan 2010

Utrecht zoomt al in op kwetsbare plekken

De klimaatscan is een belangrijke bouwsteen voor de nieuwe structuurvisie die voor de provincie Utrecht wordt opgesteld. Het levert tevens een agenda op voor dingen die moeten gebeuren.

Het gaat om grote onderwerpen als waterveiligheid en landbouw, waarbij de provincie nu kan inzoomen. Zo is de provincie erachter gekomen dat het aantal plekken dat door overstromingen wordt bedreigd groter is dan werd gedacht. Daar moet je wat mee, zoals dijken verhogen en evacuatieplannen aanpassen.

In de landbouw vormt verdroging een zorg. Daar moet je op inspelen met waterbeheer. Anderzijds worden de winters minder koud. Er is veel fruitteelt in de provincie. Nachtvorst komt dan waarschijnlijk amper nog voor, maar pas op voor die ene keer. Dan ben je kwetsbaar en moet je zorgen dat je op tijd  bent met beregening.

Hittestress in steden zal toenemen en het is niet de bedoeling dat  met airco’s op te lossen. Dus meer parken en bomen. Groene daken is ook mogelijk.

We kunnen meer actie ondernemen door die scan. Je praat over beslissingen voor de lange termijn. En hoe eerder je maatregelen neemt, des te lager zijn de kosten.

Digitale atlas

De klimaateffectatlas is een digitale atlas. Dat is heel bewust gedaan, zegt onderzoeker Goossen van onderzoeksbureau Alterra (ontwikkelaars samen met DHV en het KNMI, Deltares, TNO en de Vrije Universiteit). De atlas is nooit klaar. Informatie verandert snel en dat kan nu steeds worden verwerkt. De kracht ervan is de simpelheid. Wil je meer in detail weten, dan moet je in andere informatie duiken.

Voor de klimaatscan gebruiken we atlaskaarten die uitgaan van het meest extreme KNMI-scenario, het ergste dat ons kan overkomen. Bestuurders kunnen beslissingen voor de langere termijn nemen op het gebied van woningbouw, landbouw en natuurbeheer. Die beslissingen toetsen we aan meerdere scenario’s om te voorkomen dat je overinvesteringen doet.

Van de Haarlemmermeer met het economisch belangrijke Schiphol is een scan gemaakt. Toekomstige situaties zijn in beeld gebracht, zodat te zien is welke functies van dat gebied, in een oplopende schaal, gevoelig zijn voor de klimaateffecten.

De klimaatscan brengt in kaart waarmee je aan de slag moet of waar extra onderzoek nodig is. Zo is in de Haarlemmermeer te zien dat zelfs in de meest extreme situatie blijkt dat het overstromingsrisico niet veel groter is dan nu. Zeker wanneer je ervan uitgaat dat de vastgestelde veiligheidsnormen van onze dijken worden gehandhaafd. Er is natuurlijk altijd een restrisico. Het is aan de politiek om te beslissen of dat restrisico kleiner moet worden.


Link: bewerkt naar
http://klimaateffectatlas.wur.nl/