De wereld om ons heen verandert voortdurend door de invloed van natuur en mens.

Je leert over verschillende onderwerpen op fysisch, politiek, economisch, demografisch en sociaal-cultureel gebied. Hierdoor weet je veel van allerlei maatschappelijke onderwerpen wereldwijd en kun je relaties leggen. Vooral leer je complexe onderwerpen snel te analyseren en oplossingen te bedenken.

Aardrijkskunde is een wereldvak, waarmee je de wereld kunt ontdekken.

Via de labels kun je zoeken op aardrijkskunde examenonderwerp voor HAVO en VWO.


Je ontdekt bijzondere foto's en de belevenissen van een bevlogen docente aardrijkskunde en geschiedenis.

Pol Education & Coaching & Writing
Educatieve teksten, toetsen en training.
CEDEO Erkend Coach en opleider in de school.

drs. Rini van der Pol
Sliedrecht NL
Rome IT 2012 - 2016
Ankara Turkije 2016 - 2019

woensdag 9 februari 2011

Examentraining Het examenprogramma VWO vanaf 2010-2011

Het nieuwe examenprogramma vwo

Het eindexamen bestaat uit het centraal examen (CE) en het schoolexamen (SE).

Het examenprogramma bestaat uit de volgende domeinen:

• Domein A Vaardigheden

• Domein B Wereld (Globalisering CE en Arm en rijk SE)

• Domein C Aarde (Systeem aarde CE en Klimaatvraagstukken SE)

• Domein D Gebieden (ZO-Azie in beeld CE en ZO-Azie actueel SE)

• Domein E Leefomgeving (Wonen in Nederland CE en de Randstad CE)

Het centraal examen heeft betrekking op de (sub)domeinen A1, B1, C1, D1 en E1.

Het schoolexamen heeft betrekking op domein A en de domeinen en subdomeinen
waarop het centraal examen geen betrekking heeft.

Zie hieronder de eindtermen ofwel datgene wat moet worden bestudeerd.


Link:
http://www.terra2.noordhoff.nl/site/WM_Terra/download/tf/examenprogramma.pdf