De wereld om ons heen verandert voortdurend door de invloed van natuur en mens.

Je leert over verschillende onderwerpen op fysisch, politiek, economisch, demografisch en sociaal-cultureel gebied. Hierdoor weet je veel van allerlei maatschappelijke onderwerpen wereldwijd en kun je relaties leggen. Vooral leer je complexe onderwerpen snel te analyseren en oplossingen te bedenken.

Aardrijkskunde is een wereldvak, waarmee je de wereld kunt ontdekken.

Via de labels kun je zoeken op aardrijkskunde examenonderwerp voor HAVO en VWO.


Je ontdekt bijzondere foto's en de belevenissen van een bevlogen docente aardrijkskunde en geschiedenis.

Pol Education & Coaching & Writing
Educatieve teksten, toetsen en training.
CEDEO Erkend Coach en opleider in de school.

drs. Rini van der Pol
Sliedrecht NL
Rome IT 2012 - 2016
Ankara Turkije 2016 - 2019

woensdag 16 februari 2011

Examentraining Atlasvragen VWO CE 53e druk 2011

Atlasvragen Nieuwe Tweede Fase VWO Aardrijkskunde Bosatlas 53e editie


VWO Domein A: Vaardigheden

Kaartsoorten

In de atlas zijn verschillende soorten kaarten opgenomen:


Natuurkundige kaarten

Deze zijn herkenbaar aan de duidelijke weergave van natuurlijke elementen, zoals bergen en rivieren. Daarnaast zijn de hoogteverschillen goed zichtbaar weergeven. Ook is bovenaan de kaart een legenda over de hoogteligging opgenomen.


• Staatkundige kaarten

Deze zijn herkenbaar door de kleuren van de verschillende staatkundige gebieden, zoals
landen of provincies.


Thematische kaarten

Op deze kaarten gaat het om een bepaald onderwerp / thema dat aan de orde wordt gesteld.  Voor de titel van de kaart staat vaak een letter.


Topografische kaarten

Deze kaarten laten een klein gebied zien, waarbij alles heel nauwkeurig is aangegeven. Vanwege de deze nauwkeurigheid is er altijd een legenda bij opgenomen.


Zoekmethoden

Bij het zoeken naar informatie in de atlas zijn er een vijftal methoden om te raadplegen:

1) Register

Dit wordt gebruikt bij het opzoeken van topografische namen zoals: plaatsnamen, rivieren en gebergten. Er wordt verwezen naar informatie op natuurkundige en staatkundige kaarten.
Op bladzijde 245 t/m 270 is het register te vinden.


2) Trefwoordenregister

Dit wordt gebruikt bij het zoeken naar thema’s of onderwerpen zoals: aardgas, allochtonen en
bejaarden. Er wordt verwezen naar informatie op thematische kaarten. Op bladzijde 276 t/m
288 is het trefwoordenregister te vinden.


3) Landenregister

Dit wordt gebruikt bij het zoeken naar landen zoals: Nederland, Irak en Zweden. Er wordt
verwezen naar natuurkundige en staatkundige kaarten. Op bladzijde 244 is het landenregister
terug te vinden.


4) Bladwijzers

Deze worden gebruikt bij het zoeken naar kaarten van een bepaald land of werelddeel. Er
wordt verwezen naar natuurkundige en staatkundige kaarten. Op het achterblad, achterin de
atlas, is de bladwijzer terug te vinden.


5) Algemene inhoud

Dit wordt gebruikt wanneer de andere zoekmethoden niets opleveren. Dit is een inhoudsopgave, waar per bladzijde beschreven wordt wat er te vinden is. Een topografische kaart is op deze manier te vinden. Op bladzijde 4 t/m 11 is de algemene inhoud terug te vinden.

Vul vervolgens de onderstaande tabel in met behulp van bovengenoemde methode en je atlas.

Vul in kaartnummer, naam, soort kaart en zoekmethode.


1a Mainports [wereld luchtverkeer] Kaart 74-75, naam, soort kaart, enz.

1b Landbouw [Europa] Kaart 21C Kaart Zuidoost-Azie 34 .......................

1c Vulkanisme [Santorini] Kaart 24E .............................

1d Turkije Szekesfehervar (stad) Kaart ...............


VWO Domein B: Wereld


1a. Bekijk GB 70 A en B.

Welke delen van de wereld vormen samen het economisch machtscentrum?

1b. Bekijk GB 70 A en B.

Telt Nederland mee in de geglobaliseerde wereld? Verklaar.

2. Bekijk 70 B.

Het vliegveld van Chicago is het drukste vliegveld ter wereld. Uit bron 70 B zou je eerder kunnen opmaken dat dit het vliegveld van Londen en Tokyo is. Geef hiervoor een verklaring.

3a. Bekijk 70 D.

Philips, een grote multinational, heeft productievestigingen op allerlei locaties in de wereld.
Verklaar het groot aantal werknemers in Azië en Oceanië.

3b. Bekijk nogmaals 70 D.

Waarom worden medische systemen van Philips alleen in Europa en Noord-Amerika
geproduceerd?

4. Bekijk GB 214 A en 214 B.

Kun je de door jou genoemde economische machtscentra uit vraag 1a terugvinden in deze
twee kaarten? Leg uit.

Raadpleeg bij de beantwoording van de onderstaande vraag GB 215.

5. Bekijk GB 215 G.

Door de toenemende globalisering is er in toenemende mate sprake van standaardisering van productie- en distributieprocessen. Dit wordt ook wel de McDonaldisering van de wereld genoemd. Leg met behulp van bovenstaande atlaskaart uit of dit een geschikt begrip is?

6. Bekijk GB 216 B en 216 D.

Is er vanuit deze twee kaarten sprake van global shift?


VWO Domein C: Aarde


1a. Bekijk GB 144 B.

In het noorden van India botst de Indische Plaat tegen de Euraziatische Plaat. Hoe wordt het
proces genoemd wanneer er twee platen naar elkaar toe schuiven.

1b. Bekijk nogmaals GB 144 B.

Wat vinden we terug op de plaats waar de Indische Plaat en de Euraziatische Plaat tegen elkaar aan botsen?

2a. Bekijk GB 176 A.

Is er een relatie tussen de ligging van de aardplaten en het voorkomen van aardbevingen en
vulkanisme in de Verenigde Staten. Verklaar.

2b. Bekijk GB 176 A en 192 B.

Verklaar het voorkomen van vulkanische activiteit op Hawaii, met betrekking tot je antwoord
de vorige vraag.

2c. Bekijk GB 176 E en 176 F.

Verklaar het in grote aantallen voorkomen van dode vulkanen ten (noord)westen van Hawaii.
Raadpleeg bij de beantwoording van de onderstaande vragen GB 217.

3a. Bekijk GB 217 A.

Er wordt veel gesproken over een mondiale temperatuursstijging. Is dit met het oog op GB
217 A terecht?

3b. Bekijk GB 217 B.

Welk patroon kun je ontdekken in de verwachte temperatuursverandering voor de eerste helft
van de 21e eeuw?


VWO Domein D: Zuidoost Azië


Raadpleeg bij de beantwoording van de onderstaande vragen GB 146 en 147.

1a. Bekijk GB 146 en 147.

Welke landen behoren volgens jou tot zuidoost Azië? Geef hierbij een duidelijke verklaring.

1b. Bekijk GB 146 en 147.


Zuidoost Azie is een enorm groot gebied. Wat is de afstand tussen Mandalay (Myanmar) en
Jayapura (Papua/Indonesië)? Geef hierbij een berekening.

2a. Bekijk GB 148 A en 148 B.

In zuidoost Azië leven veel etnische groepen en komen veel verschillende godsdiensten voor. Is er een verband aanwezig tussen etnische groep en overheersende godsdienst?

2b. Bekijk GB 148 A, 148 B en 148 C.

Volgens GB 148 C zijn er sinds 1992 al 1500 mensen omgekomen door een conflict in Zuid-
Thailand. Geef met behulp van GB 148 A en B een zo volledig mogelijke beschrijving van de
oorzaak van dit conflict.

3a. Bekijk GB 149 C.

Welk land ontvangt de meeste toeristen uit de Europese Unie?

3b. Geef één reden waarom je dit niet zou verwachten. Denk hierbij vooral aan het koloniale
verleden van de regio. 
 
 
VWO Domein E: Leefomgeving


1a. Bekijk GB 48 B.

Welke 4 provincies hebben de grootste kans op natte voeten binnen de provinciegrenzen?

1b. Bekijk nogmaals GB 48 B en 54 A en 54 B.

Is er een relatie tussen de overstromingskans en de bevolkingsdichtheid in een gebied?

2. Bekijk GB 48 A.

Welke houding van de politiek en Rijkswaterstaat, ten opzichte van de bestrijding van wateroverlast, valt te herleiden uit de kaart?

3. Bekijk GB 48 D en 48 E.

Welk toekomstbeeld schetsen deze bronnen voor de waterkundige situatie in West-Nederland?
Maak bij de beantwoording gebruik van beide bronnen.

4. Bekijk GB 50 C.

Verklaar het verschil in het verloop van de debietcurve van de rivier de Rijn en de Maas.

5a. Bekijk GB 50 D.

In Nederland willen we graag droge voeten houden. Niet op elke plaats wordt dit op dezelfde
manier aangepakt. Wat zijn de verschillen in maatregelen tussen de aanpak bij de Neder-Rijn /
Lek ten opzichte van de Waal?

5b. Bekijk GB 49 B3 en 50 D.

Verdedig de onderstaande stelling met behulp van bovenstaande bronnen: Maatregelen in de rivier de Waal zijn meer noodzakelijk dan maatregelen in de rivier de Neder-Rijn/Lek!

5c. Bekijk GB 50 D.

Wat is buitendijksgebied?

6a. Bekijk GB 50 D en 51 A2.

Kijk naar het gebied van de Waal tussen Varik en Brakel. Welke maatregelen worden op GB51 A2 wel duidelijk aangegeven maar vinden we op GB 50 D niet terug?

6b. Bekijk GB 50 D en 51 A2.

Geef één reden waarom bovengenoemde maatregelen niet op beide kaarten terug te vinden zijn?