De wereld om ons heen verandert voortdurend door de invloed van natuur en mens.

Je leert over verschillende onderwerpen op fysisch, politiek, economisch, demografisch en sociaal-cultureel gebied. Hierdoor weet je veel van allerlei maatschappelijke onderwerpen wereldwijd en kun je relaties leggen. Vooral leer je complexe onderwerpen snel te analyseren en oplossingen te bedenken.

Aardrijkskunde is een wereldvak, waarmee je de wereld kunt ontdekken.

Via de labels kun je zoeken op aardrijkskunde examenonderwerp voor HAVO en VWO.


Je ontdekt bijzondere foto's en de belevenissen van een bevlogen docente aardrijkskunde en geschiedenis.

Pol Education & Coaching & Writing
Educatieve teksten, toetsen en training.
CEDEO Erkend Coach en opleider in de school.

drs. Rini van der Pol
Sliedrecht NL
Rome IT 2012 - 2016
Ankara Turkije 2016 - 2019

woensdag 16 februari 2011

Examentraining Atlasvragen HAVO CE 53e druk 2011

Atlasvragen Nieuwe Tweede Fase HAVO Aardrijkskunde Bosatlas 53e editie


HAVO Domein B: Wereld

Bekijk GB 180 A.

1a. In de legenda kun je zien dat er 11 steden zijn waar de staatsgrens dwars doorheen loopt. Zo’n stad wordt in de geografie een dubbelstad genoemd. Geef 3 combinaties van zo’n dubbelstad?

1b. Verklaar de aanwezigheid van deze dubbelsteden vlak bij de grens?

1c. Tussen de Verenigde Staten en Mexico wordt handel gevoerd. Welk land exporteert de meeste goederen (naar waarde) naar het andere land?

Bekijk GB 180 B.

1d. Wat heeft deze kaart te maken met het antwoord wat je bij vraag 1c gegeven hebt.

Bekijk GB 180 C en 180 D2.

2a. Wat zou een reden zijn voor een Mexicaan om naar de Verenigde Staten te gaan?

2b. Waarom zijn de gemiddelde jaarinkomens per inwoner in euro’s per district tussen de
Verenigde Staten en Mexico niet helemaal goed te vergelijken?

Bekijk GB 181 E1 en 181 E2.

3a In welke Mexicaanse deelstaten is het percentage inwoners dat in een andere deelstaat geboren is boven de 30%?

3b. Geef 2 verklaringen voor de grote migratiestromen naar de grensstaten van Mexico. Maak hierbij ook gebruik van GB 180 B.


HAVO Domein C: Aarde

Bekijk GB 124 en 125.

1. GB 125C laat zien dat bepaalde gebieden bijzonder kwetsbaar zijn voor verwoestijning. Geef
met behulp van twee atlaskaarten aan waarom deze gebieden zo kwetsbaar zijn.

Bekijk GB 124 en 125.

2. GB 124 C en D laten zien dat de hoogste temperaturen in de woestijngebieden voorkomen. Verklaar hoe het komt dat juist deze gebieden de laagste evapotranspiratie (125 A) hebben.

Bekijk GB 125 E.

3. Zoals je in bovenstaande bron kunt zien heeft Libië een watertransportsysteem opgezet om de steden van voldoende water te voorzien. Water wordt in het woestijnrijke zuiden opgepompt en vervolgens naar het noorden getransporteerd. Niet iedereen is even enthousiast over dit project. Geef twee redenen waarom niet iedereen zo blij is met dit project?

Bekijk 126 A.

4a. Welke drie soorten breuken zijn er in het Middellandse-Zeegebied te onderscheiden?

Bekijk GB 126 A, 126 B en 126 C.

4b. Is er een relatie tussen de ligging van de aardplaten en het voorkomen van aardbevingen en vulkanisme. Verklaar.

Bekijk GB 126 E en maak gebruik van het register.

5a. Op welke plaat ligt de Stromboli vulkaan?

Bekijk GB 126 E.

5b. Tot welk type vulkaan kunnen we de Stromboli rekenen. Maak naar de zoektocht naar het antwoord gebruik van de ligging van deze vulkaan ten opzichte van de soorten breuken en de aardplaten.

Bekijk GB 127 B, 127 E en 127 F.

6 Geef het verband tussen bovenstaande 3 kaarten aan. Doe dit in een goed lopende en logische redenering.

Bekijk GB 177 A en 177 E.

7a. Hoe komt het dat hurricanes boven land in kracht afnemen?

Bekijk GB 177 A en 195 D.

7b. Het hurricane seizoen begint meestal in de maand juli en loopt door tot en met oktober. In deze periode wordt de zuidoost kust van de Verenigde Staten getroffen door hurricanes. Geef met behulp van bovenstaande atlaskaarten aan waarom juist dit deel van de Verenigde Staten wordt getroffen.

Bekijk GB 177 B en 177 C.

7c. Wat kun je zeggen over de ontwikkeling van het aantal, de omvang van de schade en de
slachtoffers van een hurricane. En geef één reden voor de ontwikkeling van het aantal hurricanes.


HAVO Domein D: Indonesië

Bekijk GB 150 B en 192 B.

1. Op GB 150 B zien we de grootste aardplaat van Indonesië; de Sundaplaat. Deze plaat is op GB 192 B nergens terug te vinden. Hoe is dit te verklaren?

Bekijk GB 150 B.

2. Indonesië is een land met veel actief vulkanisme. Verklaar de aanwezigheid van de vulkanische gordel die van Sumatra, Java en Bali naar het oosten verder loopt.

Bekijk GB 151 A en 151 B.

3a Uit GB 151 B blijkt dat er veel binnenlandse migratie (transmigratie) is vanaf Java, Madura en Bali naar andere delen van Indonesië. Probeer met behulp van GB 151 A de richting van deze migratiestromen te verklaren.

3b. Geef één andere reden, dan genoemd bij vraag 3a, waarom de Indonesische regering de
transmigratie altijd heeft gesteund.

Bekijk GB 151 B en 151 C.

3c. De transmigranten uit Java, Madura en Bali vestigen zich tot in de verste uithoeken van
Indonesië. Probeer een verklaring te vinden voor het feit dat er geen migranten naar de dichtbij
gelegen Nusa Tenggara Timur en Oost Timor vertrekken.

Bekijk GB 151 C.

4. Islamitische terroristen pleegden op 12 oktober 2002 een aanslag op het toeristeneiland Bali. Zou je met behulp van GB 151 C een mogelijk verklaring kunnen geven waarom zij dit op dit eiland deden en bijvoorbeeld niet op het toeristeneiland Lombok.
 
 
HAVO Domein E: Leefomgeving

Bekijk GB 48 B.

1a. Welke 4 provincies hebben de grootste kans op natte voeten binnen de provinciegrenzen?

Bekijk nogmaals GB 48 B, 54 A en 54 B.

1b. Is er een relatie tussen de overstromingskans en de bevolkingsdichtheid in een gebied?

Bekijk GB 48 A.

2 Welke houding van de politiek en van Rijkswaterstaat, ten opzichte van de bestrijding van
wateroverlast, valt te herleiden uit de kaart?

Bekijk GB 48 D en 48 E.

3 Welk toekomstbeeld schetsen deze bronnen voor de waterkundige situatie in West-Nederland
in 2050? Maak bij de beantwoording gebruik van beide bronnen.

Bekijk GB 50 C.

4. Verklaar het verschil in het verloop van de debietcurve van de rivier de Rijn en de Maas.

Bekijk GB 50 D.

5a. In Nederland willen we graag droge voeten houden. Niet op elke plaats wordt dit op dezelfde manier aangepakt. Wat zijn de verschillen in maatregelen tussen de aanpak bij de Neder-Rijn /Lek ten opzichte van de Waal?

Bekijk GB 49 B3 en 50 D.

5b. Verdedig de onderstaande stelling met behulp van bovenstaande bronnen: Maatregelen in de rivier de Waal zijn meer noodzakelijk dan maatregelen in de rivier de Neder-Rijn / Lek!

Bekijk GB 50 D.

5c. Wat is buitendijksgebied?

Bekijk GB 50 D en 51 A2.

6a. Kijk naar het gebied van de Waal tussen Varik en Brakel. Welke maatregelen worden op GB
51 A2 wel duidelijk aangegeven maar vinden we op GB 50 D niet terug?

6b. Geef één reden waarom bovengenoemde maatregelen niet op beide kaarten terug te vinden zijn?