AARDRIJKSKUNDE WERELDVAK!

De wereld om ons heen verandert voortdurend door de invloed van natuur en mens.

Je leert over verschillende onderwerpen op fysisch, politiek, economisch, demografisch en sociaal-cultureel gebied. Hierdoor weet je veel van allerlei maatschappelijke onderwerpen wereldwijd en kun je relaties leggen. Vooral leer je complexe onderwerpen snel te analyseren en oplossingen te bedenken.

Aardrijkskunde is een wereldvak, waarmee je de wereld kunt ontdekken.

Via de labels kun je zoeken op aardrijkskunde examenonderwerp voor HAVO en VWO.


Je ontdekt bijzondere foto's en de belevenissen van een bevlogen docente aardrijkskunde en geschiedenis.


Pol Education & Coaching & Writing

Education > Docente aardrijkskunde 1e graads, geschiedenis en maatschappijleer.
Coaching > Coach en opleider met oplossingsgerichte aanpak - Post-HBO.
NLP Practitioner - Society of NLP.
Writing > Educatieve teksten, toetsen en training.drs. Rini van der Pol
Sliedrecht NL
Parttime woonachtig in >
* Rome Italië 2012 - 2016
* Ankara Turkije 2016 - 2020

Contact:
rinivanderpol@gmail.comWERKWIJZE BLOG:

1 zoek bij klas 3/4/5
2 zoek bij klas 3/4/5 > hoofdstuk
3 zoek bij klas 4/5/6 > mindmaps CE
4 zoek bij klas 4/5/6 > video's CE
5 zoek bij klas 4/5/6 > lesstof per onderdeelwoensdag 9 februari 2011

Examentraining vanuit verschillende dimensies beschrijven en analyseren 2011

 Geografische werkwijzen

Gebruik bij de volgende opdracht de Grote Bosatlas (53e editie).

Verschijnselen en gebieden vanuit verschillende dimensies beschrijven en analyseren

Dit lijkt heel ingewikkeld, maar het valt best mee. Als je de uitbreiding van de Rotterdamse haven bestudeert, kom je vanzelf bij economische aspecten, bij de natuur en bij de politiek terecht.

De dimensies kom je ook tegen bij aardrijkskundige vragen die op het examen of in een toets worden gesteld. Je moet in dat geval heel goed opletten.

Veel leerlingen hebben examenopgaven fouten gemaakt omdat ze bijvoorbeeld een economische verklaring gaven waar een politieke verklaring werd gevraagd.


Je kunt de dimensies opdelen in twee categorieën:

Fysisch-geografische kenmerken

Hierbij kijken we naar de dimensie natuur. Op de onderwerpen die hierbij horen heeft de mens geen invloed.

Sociaalgeografische kenmerken

Hierbij kijken we naar mensen. Daarin zijn veel verschillende situaties mogelijk, daarin wordt dit verder opgedeeld:

• De economisch-geografische dimensie gaat over werkgelegenheid en geld verdienen.

• De demografische dimensie gaat over het aantal mensen en veranderingen daarin.

• De sociaal-culturele dimensie gaat over godsdienst, leefomstandigheden, opleiding en andere kenmerken van mensen.

• De politieke dimensie heeft te maken met het bestuur van een gebied.