AARDRIJKSKUNDE WERELDVAK!

De wereld om ons heen verandert voortdurend door de invloed van natuur en mens.

Je leert over verschillende onderwerpen op fysisch, politiek, economisch, demografisch en sociaal-cultureel gebied. Hierdoor weet je veel van allerlei maatschappelijke onderwerpen wereldwijd en kun je relaties leggen. Vooral leer je complexe onderwerpen snel te analyseren en oplossingen te bedenken.

Aardrijkskunde is een wereldvak, waarmee je de wereld kunt ontdekken.

Via de labels kun je zoeken op aardrijkskunde examenonderwerp voor HAVO en VWO.


Je ontdekt bijzondere foto's en de belevenissen van een bevlogen docente aardrijkskunde en geschiedenis.


Pol Education & Coaching & Writing

Education > Docente aardrijkskunde 1e graads, geschiedenis en maatschappijleer.
Coaching > Coach en opleider met oplossingsgerichte aanpak - Post-HBO.
NLP Practitioner - Society of NLP.
Writing > Educatieve teksten, toetsen en training.drs. Rini van der Pol
Sliedrecht NL
Parttime woonachtig in >
* Rome Italiƫ 2012 - 2016
* Ankara Turkije 2016 - 2020

Contact:
rinivanderpol@gmail.comWERKWIJZE BLOG:

1 zoek bij klas 3/4/5
2 zoek bij klas 3/4/5 > hoofdstuk
3 zoek bij klas 4/5/6 > mindmaps CE
4 zoek bij klas 4/5/6 > video's CE
5 zoek bij klas 4/5/6 > lesstof per onderdeelzondag 23 oktober 2011

3VWO Verslagenmap aardrijkskunde Verslag Wonen in Nederland met overstromingskans

Verslagenmap aardrijkskunde

Wat?

- maak een verslag met als titel: Wonen in Nederland met kans op overstromingen

Toon met een verslag aan dat het wonen in Nederland risico loopt door overstromingen door rivieren en/of de zee.

Hoe?

- werk op de computer in Word
- lettertype Arial 12
- linksonder in voettekst naam en klas en datum in Arial 10
- rechtsonder in voettekst paginanummers in Arial 10

Maak vijf paragrafen met als kopjes (vet):

-P1 Waarom kan Nederland overstromen door de rivieren?
-P2 Waarom kan Nederland overstromen door de zee?
-P3 Welke vier veiligheidsmaatregelen worden er genomen langs de Nederlandse rivieren? (zie artikel blog; gebruik maximaal vier afbeeldingen over de veiligheidsmaatregelen)
-P4 Waarom wordt gekozen voor zandsuppletie in plaats van dijkverhoging langs de Nederlandse kust?
-P5 Conclusie (beantwoorden titel; wat heb je ontdekt?)

Informatie

- gebruik  internet
- gebruik het blog met als label: Wonen in Nederland
- gebruik bij P3 het artikel: Wonen in Nederland Ruimte voor de rivier maatregelingen 2009

Verslag

- schrijf een tekst bij ieder kopje
- alles wat je opschrijft goed uitleggen; dus waarom is dat?

- maximaal 3 A4 inclusief afbeeldingen

- plaats het verslag voorin je verslagenmap aardrijkskunde achter de uitgeprinte opdracht
- netjes werken

Begrippen

- gebruik zoveel mogelijk geografische begrippen; kijk in je lesboek en basisboek
- maak in je tekst de geografische begrippen vet
- leg de geografische begrippen met eigen woorden uit

Afbeeldingen

- plaats verwijzingen in je tekst via Word

- gebruik maximaal twee geografische afbeeldingen met titel en bronvermelding
- de bronvermelding door voetnoot invoegen (zie Word balk bovenin bij verwijzing)
- gebruik maximaal vier afbeeldingen over de veiligheidsmaatregelen (P3)