AARDRIJKSKUNDE WERELDVAK!

De wereld om ons heen verandert voortdurend door de invloed van natuur en mens.

Je leert over verschillende onderwerpen op fysisch, politiek, economisch, demografisch en sociaal-cultureel gebied. Hierdoor weet je veel van allerlei maatschappelijke onderwerpen wereldwijd en kun je relaties leggen. Vooral leer je complexe onderwerpen snel te analyseren en oplossingen te bedenken.

Aardrijkskunde is een wereldvak, waarmee je de wereld kunt ontdekken.

Via de labels kun je zoeken op aardrijkskunde examenonderwerp voor HAVO en VWO.


Je ontdekt bijzondere foto's en de belevenissen van een bevlogen docente aardrijkskunde en geschiedenis.


Pol Education & Coaching & Writing

Education > Docente aardrijkskunde 1e graads, geschiedenis en maatschappijleer.
Coaching > Coach en opleider met oplossingsgerichte aanpak - Post-HBO.
NLP Practitioner - Society of NLP.
Writing > Educatieve teksten, toetsen en training.drs. Rini van der Pol
Sliedrecht NL
Parttime woonachtig in >
* Rome Italië 2012 - 2016
* Ankara Turkije 2016 - 2020

Contact:
rinivanderpol@gmail.comWERKWIJZE BLOG:

1 zoek bij klas 3/4/5
2 zoek bij klas 3/4/5 > hoofdstuk
3 zoek bij klas 4/5/6 > mindmaps CE
4 zoek bij klas 4/5/6 > video's CE
5 zoek bij klas 4/5/6 > lesstof per onderdeelvrijdag 1 juni 2012

Systeem aarde met aardbevingen en vulkanen 2012


VWO Verslagenmap aardrijkskunde

Aardbevingen en vulkanen: wat, waar en waarom daar?

Wat?

In vier lessen maken de leerlingen een geografisch verslag op papier in de klas. In het verslag staat datgene wat in de hoor- en werkcollege wordt besproken. Na iedere les wordt thuis het verslag uitgewerkt op de computer. De layout zoals de vorige verslagen.

De vijfde les wordt op school tijdens de computerles het verslag afgemaakt. Het verslag wordt in zwart-wit voorin in de verslagenmap aardrijkskunde tijdens de vijfde les ingeleverd.

Deze opdracht van het blog met de beoordelingscriteria wordt voorin de verslagenmap gedaan.

Hoe?

- hoorcollege > docent geeft uitleg met tekst, beeld en atlas
- werkcollege > leerlingen werken samen aan de uitwerking

Basisboek

- gebruik BB56 + 59 + 60 + 61
- kies steeds het juiste BB
- noteer het BB dat je gebruikt in je tekst met een voetnoot in Arial 10

Internet

- gebruik het blog http://www.rinivanderpol.com/2011/02/systeem-aarde-plaatbwegingen-wereldwijd.html

- gebruik internet met o.a. http://nl.wikipedia.org/wiki/Platentektoniek

Begrippen

- gebruik zoveel mogelijk begrippen uit je BB en het blogartikel
- ieder begrip in je verslag eenmaal met vet aangeven
- begrippen uitleggen met eigen woorden in de tekst; dus niet in een rijtje eronder
- alle begrippen minimaal een keer gebruiken

Uitwerking

- voorblad met titel en bijpassende geografische afbeelding in Arial 14
- op voorblad rechtsonder naam, klas en (inlever-)datum in Arial 10

- inhoudsopgave met titels hoofdstukken, titels paragrafen en bladzijden

- kopjes hoofdstukken en paragrafen vet
- iedere hoofdstuk beginnen op een nieuwe pagina
- hoofdstuk en bijbehorende paragrafen onder elkaar plaatsen

- uitwerking op de computer met Word
- Arial 12

- maximaal 10 A4 inclusief voorblad, inhoudsopgave, paragrafen en conclusie
- paginanummers rechtsonder in de voettekst in Arial 10

Voorbereiding

- maak alvast een opzet met de inhoudsopgave, titels, paginanummers, e.d. in een Wordbestand
- zoek alvast afbeeldingen
- zoek informatie
- sla je bestand op en stuur het naar je email

Inhoudsopgave

H1 Hoe ontstaan aardbevingen?

P1.1. Wat zijn aardbevingen?
* definitie * kracht aardbevingen: schaal Richter

P1.2. Waar ontstaan aardbevingen?
* plaatbewegingen: drie soorten bewegingen (botsen/uit elkaar/langs elkaar) * gebieden aangeven * atlaskaart noemen * vier verschillende aardbevingsgebieden noemen * atlaskaart vermelden (bijvoorbeeld GB 192) * afbeelding

P1.3 Waarom vind je daar aardbevingen?
* een aardbevingsgebied uitkiezen en uitwerken * bijvoorbeeld San Francisco, Haiti, Chili * soort plaatbeweging die bij aardbeving hoort * atlaskaart vermelden * afbeelding

H2 Hoe ontstaan vulkanen?

P2.1. Wat zijn vulkanen?
* defintie * soorten vulkanen: schildvulkanen, stratovulkanen, caldera's en hotspot * afbeelding

P2.2. Waar ontstaan vulkanen?
* plaatbewegingen: welke? * gebieden aangeven * vier verschillende vulkaangebieden noemen * atlaskaart vermelden * afbeelding

P2.3 Waarom vind je daar vulkanen?
* Merapi vulkaan uitwerken * Hotspot Hawaii uitwerken * Mid-Oceanische Rug uitwerken * soort plaatbeweging bij iedere vulkaan uitwerken* atlaskaart vermelden * afbeelding

H3 Conclusie

* Leg uit: het verband tussen de plaatbewegingen en het voorkomen van aardbevingen en vulkanen


Afbeeldingen

- gebruik maximaal twee geografische afbeeldingen bij iedere paragraaf (m.u.v. de conclusie)
- noteer bij ieder afbeelding titel en bron
- de bron door een voetnoot in te voegen (zie Word balk bovenin bij verwijzing)

Inleveren

- inleveren in de verslagenmap aardrijkskunde
- niet inleveren in een plastic hoesje
- enkelzijdig geprint > zwart-wit
- netjes verzorgd
- let op taalgebruik
- plaats het verslag in je verslagenmap aardrijkskunde voorin achter de uitgeprinte opdracht

Beoordeling

Beoordeling

Nr.


Criteria ter beoordeling


Te behalen punten


Punten


1


Originaliteit en creativiteit


1 - 2 - 3 - 4

2


Niveau en diepgang


1 t/m 10


3


Vraagstelling en conclusie


1 - 2 - 3 - 4

4


Verzorging en lay-out


1 - 2 - 3 - 4

5


Taalgebruik


1 - 2 - 3 - 4

6


Bronnen en afbeeldingen

 
1 - 2 - 3 - 4


Totaal aantal puntenMaximaal aantal punten is 30 punten. Cijfer is aantal punten delen door 3. Afgerond op een heel cijfer.


Cijfer :


Paraaf :

woensdag 1 februari 2012

China Drieklovendam 2012

10 vragen over de Drieklovendam beantwoord

De Drieklovendam, de grootste in China, begon in 2003 elektriciteit te leveren, en in oktober 2010 bereikte het stuwmeer van de dam voor het eerst zijn maximaal niveau van 175 meter. Intussen leed de riviervallei onder sterke aardschokken, droogtes en overstromingen. Is er een verband? Tien vragen aan Cai Qihua, directeur van het Yangtze River Water Management.

1.Is de langdurige extreme droogte van 2010 stroomafwaarts van de dam uitgelokt door de dam?

Nee, de oorzaak lag bij extreme lage regenval, sinds het begin van het jaar voor de hele vallei 40% lager dan het historische gemiddelde, en stroomafwaarts van de dam zelfs 50% lager; het was de laagste regenval in 50 jaar. Het stuwmeer heeft voortdurend water geloosd om het tekort te bestrijden, maar toch was er stroomafwaarts nog 20-50% minder aanvoer dan gewoonlijk, waardoor het waterpeil 3 tot 5 meter daalde. Lozingen uit het meer van de Drieklovendam samen met het reservoir van Danjiangkou op de Hanjiang bijrivier konden het waterpeil slechts één meter verhogen zodat we in de benedenloop einde mei een historisch laag peil bereikten. De lage regenval dit jaar moet grotendeels toegeschreven worden aan de opwarming van de aarde. Ook de droogte in Sichuan en Chongqing in 2006 en de zondvloed in Chongqing in 2007 kunnen op dit conto geschreven worden. De opwarming verandert vooral de situtie in de gebieden boven 5500 meter, een dam van 185 meter is daarmee vergeleken peanuts.

2. En de recente aardbevingen?

Uit data blijkt dat er sinds het vullen van de dam inderdaad meer aardbevingen zijn, maar kleine met een magnitude van minder dan 3. Die concentreeren zich in de vooraf bepaalde gevaarszones tot maximum 10 km van de oevers. De meeste bevingen houden verband met het onderlopen van oude mijnen en karstgrotten, zodat het fenomeen allicht tijdelijk is. Wat de grote aardbeving in Sichuan in 2008 betreft, die kwam voort uit diepe botsingen tussen ondergrondse platen aan de noordelijke grens van het Tibet-Qinghai plateau.De geologische structuur in de buurt van het stuwmeer is totaal Andersen heft daar niets meet e maken. De ondergrond van het stuwmeer bestaat ook uit ondoordringbare lagen, er kan geen water wegsijpelen dat in Sichuan de stabiliteit van de aardlagen zou gaan verminderen.

3. Kan de dam door een bombardement vernietigd worden?

Bij gevaar van militair conflict kunnen we de dam preventief in zeven dagen tot niveau 135 meter laten leeglopen.Uit simulaties is gebleken dat de engten stroomafwaarts van de dam het water bij peil 135 meter in geval van dambreuk voldoende kunnen vertragen om in de benedenloop geen grote schade te veroorzaken.

4. De geplande capaciteit van de dam om overstromingen te vermijden zou verminderd zijn?

Helemaal niet. De dam werkt zoals voorzien. Dat wil zeggen dat de normale werking van de dam niet lijdt onder maximale wateroverlast van eens in de 1.000 jaar , en dat hij structureel kan weerstaan aan wateroverlast van eens in de 10.000 jaar. Daarentegen kan hij stroomafwaarts ‘slechts” overstromingen van eens in de 100 jaar verhinderen. Maar tot nu toe was de norm één overstroming om de tien jaar.

5. Men spreekt van ‘Chongqing blank zetten om Wuhan te redden’. Klopt dat?

Nee, de hoogwaterstanden in Chongqing (stroomopwaarts van het meer) zijn het gevolg van het hoge debiet in de rivieren stroomopwaarts en van het opstuwend effect van de Tongluo vallei stroomafwaarts Chongqing. De bovenwaters van het stuwmeer hebben Chongqing nooit bereikt, ook niet wanneer het meer tot zijn hoogste peil gevuld was om Wuhan (stroomafwaarts) zoveel mogelijk te beschermen tegen de vloed.

6. Speelt verzanding een rol om de capaciteit van bescherming tegen overstromingen te verminderen?

Nee. De verzanding bedraagt maar 40% van wat in de studies voorzien was. Dat komt doordat intussen stroomopwaarts nog andere structuren gebouwd zijn die al veel sediment tegenhouden.

7. Maar door verzanding zal het niveau van de rivierbodem stroomopwaarts rijzen en komt Chongqing uiteindelijk toch in gevaar?

Door de constructies stroomopwaarts van Chongqing is de hoeveelheid zand en modder in de rivier verminderd en in feite daalt de rivierbodem in de buurt van Chongqing door uitschuren.

8. Wat met gevaar op dijkbreuken stroomafwaarts?

Het water dat de dam loost bevat weinig zand of modder. Dit nu zuivere water erodeert vroeger neergezet materiaal van de bodem en oevers stroomafwaarts. Dit fenomeen is erger dan we in de voorstudies voorzien hebben. Daardoor is er gevaar op dijkbreuken stroomafwaarts. Doch de erosie gebeurt voornamelijk op plaatsen die we toch al als critisch geklasseerd hadden en waar sowieso al dijkversterkingen aangebracht werden. Dus het fenomeen lijkt onder controle.

9. Verergert de dam de verzilting van de monding van de Yangtze?

Verzilting is het gevolg van lager debiet. Uiteindelijk bereikt elk jaar nog steeds evenveel water als vroeger de monding van de stroom. De dam kan slechts 3,7% van het totale jaarvolume enkel tijdelijk opslaan. Alleen in september-oktober is er door de dam een gevoelige daling van het debiet van de stroom. Maar verzilting is vooral een verschijnsel van november tot april en dan zorgt de dam juist voor een hoger debiet dan zonder dam. De vermindering van het debiet ter hoogte van de monding heeft andere oorzaken, zoals hoger waterverbruik en dus meer aftappen onderweg.

10. Vernietigt het meer de natuurlijke omgeving?

Uiteraard verdwijnen door het hogere waterpeil bepaalde stukken landschap. Doch op de mooiste plaatsen is de vallei meer dan 1000 meter diep en steil. Een verhoging van het waterpeil met 50 tot 80 meter maakt niet zoveel verschil uit.


Link:
Volksdagblad