AARDRIJKSKUNDE WERELDVAK!

De wereld om ons heen verandert voortdurend door de invloed van natuur en mens.

Je leert over verschillende onderwerpen op fysisch, politiek, economisch, demografisch en sociaal-cultureel gebied. Hierdoor weet je veel van allerlei maatschappelijke onderwerpen wereldwijd en kun je relaties leggen. Vooral leer je complexe onderwerpen snel te analyseren en oplossingen te bedenken.

Aardrijkskunde is een wereldvak, waarmee je de wereld kunt ontdekken.

Via de labels kun je zoeken op aardrijkskunde examenonderwerp voor HAVO en VWO.


Je ontdekt bijzondere foto's en de belevenissen van een bevlogen docente aardrijkskunde en geschiedenis.


Pol Education & Coaching & Writing

Education > Docente aardrijkskunde 1e graads, geschiedenis en maatschappijleer.
Coaching > Coach en opleider met oplossingsgerichte aanpak - Post-HBO.
NLP Practitioner - Society of NLP.
Writing > Educatieve teksten, toetsen en training.drs. Rini van der Pol
Sliedrecht NL
Parttime woonachtig in >
* Rome Italiƫ 2012 - 2016
* Ankara Turkije 2016 - 2020

Contact:
rinivanderpol@gmail.comWERKWIJZE BLOG:

1 zoek bij klas 3/4/5
2 zoek bij klas 3/4/5 > hoofdstuk
3 zoek bij klas 4/5/6 > mindmaps CE
4 zoek bij klas 4/5/6 > video's CE
5 zoek bij klas 4/5/6 > lesstof per onderdeeldinsdag 16 september 2014

6VWO Excursie Ruimte voor rivieren Velp 2014

Ruimte voor rivieren

Excursie voor scholieren

Locatie: Velp
Duur: 4 tot 5 uur
Vervoer: we gaan op excursie in de bus of auto´s waarmee u gekomen bent

De hogeschool ontvangt ons graag op de locatie in Velp, zodat de scholieren al iets van het studeren op een hogeschool kunnen meemaken.

Na ontvangst volgt een 'echt' hoorcollege en werkcollege dat volledig aansluit bij het aardrijkskunde eindexamenonderdeel Ruimte voor Rivieren.

De leerlingen gaan werken aan de casus 'Hoogwater in Arnhem' die hieronder kort is toegelicht. De les herhaalt alle stof die onderdeel is van het eindexamenprogramma en duurt circa 45 minuten.

overstroomd landschap

Het grootste deel van het programma gaan we naar buiten.

We bezoeken een uiterwaard waar alle aspecten van het rivierengebied goed zijn waar te nemen en te beleven. Zaken als winterdijk, zomerdijk, wielen, natuurontwikkeling, riviernormalisatie, landbouw, recreatie en steenovens komen allemaal aan bod.

Door een kleine praktische opdracht in het veld verwerken de leerlingen alle informatie die ze hebben gekregen. Aan het eind van de dag bezoeken we nog het nieuwe doorlaatwerk van de Hondschbroeckse Pleij, het eerste project van Ruimte voor Rivieren dat daadwerkelijk is opgeleverd.
 
Casus 'Hoogwater in Arnhem'
Na een korte inleiding over het rivierengebied gaan uw leerlingen zelf aan de slag met een actueel probleem.

Er wordt van uit gegaan dat het meer en onregelmatiger gaat regenen waardoor de rivieren meer water krijgen te verwerken. In principe hebben de rivieren nu te weinig ruimte. Deze ruimte is ingenomen door allerlei menselijke activiteiten: wonen, werken, transport, landbouw en recreatie.

De leerlingen gaan zelf op zoek naar oplossingen op korte termijn als het water komt en er geen tijd meer is voor inspraakprocedures, ontwerprondes etc.. Voor de lange termijn gaan de leerlingen kijken hoe we kunnen voorkomen dat het zover komt, rekening houdend met mens en natuur.

Link:
http://www.hogeschoolvhl.nl/Informatie_voor_docenten_en_decanen/Bezoek_Van_Hall_Larenstein/Ruimte_voor_rivieren.aspx