AARDRIJKSKUNDE WERELDVAK!

De wereld om ons heen verandert voortdurend door de invloed van natuur en mens.

Je leert over verschillende onderwerpen op fysisch, politiek, economisch, demografisch en sociaal-cultureel gebied. Hierdoor weet je veel van allerlei maatschappelijke onderwerpen wereldwijd en kun je relaties leggen. Vooral leer je complexe onderwerpen snel te analyseren en oplossingen te bedenken.

Aardrijkskunde is een wereldvak, waarmee je de wereld kunt ontdekken.

Via de labels kun je zoeken op aardrijkskunde examenonderwerp voor HAVO en VWO.


Je ontdekt bijzondere foto's en de belevenissen van een bevlogen docente aardrijkskunde en geschiedenis.


Pol Education & Coaching & Writing

Education > Docente aardrijkskunde 1e graads, geschiedenis en maatschappijleer.
Coaching > Coach en opleider met oplossingsgerichte aanpak - Post-HBO.
NLP Practitioner - Society of NLP.
Writing > Educatieve teksten, toetsen en training.drs. Rini van der Pol
Sliedrecht NL
Parttime woonachtig in >
* Rome Italië 2012 - 2016
* Ankara Turkije 2016 - 2020

Contact:
rinivanderpol@gmail.comWERKWIJZE BLOG:

1 zoek bij klas 3/4/5
2 zoek bij klas 3/4/5 > hoofdstuk
3 zoek bij klas 4/5/6 > mindmaps CE
4 zoek bij klas 4/5/6 > video's CE
5 zoek bij klas 4/5/6 > lesstof per onderdeelwoensdag 29 oktober 2014

5VWO H1 P4 Nederland exportland, veranderingen 2014

Nederland is de naar omvang 7e exporteur ter wereld. We zijn dan ook een handelsland bij uitstek. Het is echter de vraag of dit in de toekomst zo zal blijven.

Van alle goederen die we uitvoeren, is ongeveer de helft van eigen makelij en de andere helft is doorvoer. Bij doorvoer gaat het om goederen die wel in Nederland worden ingevoerd maar eigenlijk helemaal niet voor ons zijn bestemd.

Zo komen er in de Rotterdamse havens veel goederen aan uit andere werelddelen, zoals Noord- en Zuid-Amerika en Azië. Deze worden direct doorgevoerd naar bijvoorbeeld Duitsland en andere landen. Schiphol is een andere belangrijke doorvoerhaven.

De focus van de Nederlandse uitvoer is sterk gericht op West-Europa. Niet alleen van de goederen die we doorvoeren maar ook van producten die in Nederland zelf worden gemaakt.
Bijna 70% van alle in Nederland gemaakte producten die we uitvoeren heeft een land in West-Europa als eindbestemming.

De snel groeiende economieën in Azië en Zuid-Amerika zijn voor Nederlandse exporteurs dus nog geen belangrijke afzetgebieden. Zo wordt er naar de vier zuidelijke eurolanden -- Griekenland, Italië, Spanje en Portugal -- nog steeds twee keer zoveel geëxporteerd dan naar de bekende BRIC-landen Brazilië, Rusland, India en China.

Dit handelspatroon heeft ertoe geleid dat we een groeiend handelsoverschot hebben met West-Europa en een groeiend tekort met de rest van de wereld.
Maar dit zal waarschijnlijk niet zo blijven. Bezuinigingen en een trage bevolkingsgroei in veel West-Europese landen zullen de vraag naar Nederlandse exportproducten de komende jaren gaan temperen.
Ook is het Nederlandse handelsoverschot door de eurocrisis in een ander daglicht komen te staan. De euro zou er bij zijn gebaat als er binnen de eurozone een wat meer gebalanceerde ontwikkeling zou zijn. Tekortlanden moeten hun concurrentiekracht vergroten en overschotlanden zouden wat minder sterk moeten gaan leunen op de uitvoer.

Kortom, het enorme handelssucces dat ten grondslag ligt aan onze welvaart kan niet als vanzelfsprekend worden aangenomen. Een verschuiving van onze exportinspanning naar de snel groeiende economieën in Azië en Latijns-Amerika lijkt wenselijk. Maar ook een herijking van het Nederlandse groeimodel door het stimuleren van de binnenlandse vraag, waardoor we minder afhankelijk worden van de uitvoer, is te overwegen.
 

5VWO H1 P3 Transporttechnologie, de wereld van het transport in 2050


5VWO H1 P2 Globalisering


4VWO H1 P10 Voedselzekerheid


4VWO H1 P7 De groei van de wereldbevolking


4VWO H1 P8 Ghana economische problemen door EU subsidie


maandag 27 oktober 2014

3VWO H2 P2 Planeet aarde


3VWO H2 De aarde als archief Inleiding de oerknal3VWO H2 P3 Het ontstaan van steenzout

Ongeveer 200 miljoen jaar geleden zag Nederland er heel anders uit. Het gebied was toen bedekt door zee.

Geen open zee, maar een ondiepe randzee gevuld met zout water.

Het was hier erg warm en droog.

Daardoor verdampte het water en bleef er steeds zout achter. Dat werd een harde laag steenzout.http://www.schooltv.nl/no_cache/video/crid/20030623_zout02/


Link: www.schooltv.nl