AARDRIJKSKUNDE WERELDVAK!

De wereld om ons heen verandert voortdurend door de invloed van natuur en mens.

Je leert over verschillende onderwerpen op fysisch, politiek, economisch, demografisch en sociaal-cultureel gebied. Hierdoor weet je veel van allerlei maatschappelijke onderwerpen wereldwijd en kun je relaties leggen. Vooral leer je complexe onderwerpen snel te analyseren en oplossingen te bedenken.

Aardrijkskunde is een wereldvak, waarmee je de wereld kunt ontdekken.

Via de labels kun je zoeken op aardrijkskunde examenonderwerp voor HAVO en VWO.


Je ontdekt bijzondere foto's en de belevenissen van een bevlogen docente aardrijkskunde en geschiedenis.


Pol Education & Coaching & Writing

Education > Docente aardrijkskunde 1e graads, geschiedenis en maatschappijleer.
Coaching > Coach en opleider met oplossingsgerichte aanpak - Post-HBO.
NLP Practitioner - Society of NLP.
Writing > Educatieve teksten, toetsen en training.drs. Rini van der Pol
Sliedrecht NL
Parttime woonachtig in >
* Rome Italië 2012 - 2016
* Ankara Turkije 2016 - 2020

Contact:
rinivanderpol@gmail.comWERKWIJZE BLOG:

1 zoek bij klas 3/4/5
2 zoek bij klas 3/4/5 > hoofdstuk
3 zoek bij klas 4/5/6 > mindmaps CE
4 zoek bij klas 4/5/6 > video's CE
5 zoek bij klas 4/5/6 > lesstof per onderdeelvrijdag 4 december 2015

3/4VWO PO Draagkracht/ Klimaat Kies je onderwerp voor de presentatie met PowerPoint

Jullie gaan een PO over draagkracht (3VWO) of het klimaat (4VWO) presenteren.

* Maak groepjes van 5 leerlingen maximaal

* Een van de vijf leerlingen is de coach, die zorgt dat de uitwerking en presentatie goed verloopt.

* De coach is de eindredacteur.

* De PP duurt maximaal 10 minuten.

* Achterin staat een logboek met de verdeling en uitvoering van de werkzaamheden.

* Inleveren A4 met opzet van de hoofd- en deelvragen bij de docent.

* Na goedkeuring opzet mag je starten met de PP.

* Maak een keuze uit onderstaande onderwerpen:

Kolencentrales sluiten? De voor- en nadelen op lokaal, continentaal en mondiaal niveauhttp://www.trouw.nl/tr/nl/4332/Groen/article/detail/4193148/2015/11/23/Kolencentrales-sluiten-Het-kan-wel.dhtml

http://www.trouw.nl/tr/nl/37601/Klimaattop-Parijs-2015/article/detail/4192972/2015/11/23/Sluiten-kolencentrales-verkeerde-beslissing.dhtml

http://www.trouw.nl/tr/nl/37601/Klimaattop-Parijs-2015/article/detail/4200137/2015/12/02/Er-staan-nog-2440-steenkoolcentrales-in-de-planning.dhtml

http://www.trouw.nl/tr/nl/5151/Vincent-wil-zon/article/detail/4191300/2015/11/21/De-kolenboer-gaat-met-vervroegd-pensioen.dhtml

http://www.trouw.nl/tr/nl/5151/Vincent-wil-zon/article/detail/4035395/2015/05/20/Er-is-hoop-China-s-kolenstook-is-over-hoogtepunt-heen.dhtml

http://www.trouw.nl/tr/nl/5151/Vincent-wil-zon/article/detail/4112771/2015/08/04/Wie-zijn-kolen-brandt-moet-op-de-blaren-zitten.dhtml

http://www.trouw.nl/tr/nl/5151/Vincent-wil-zon/article/detail/3281434/2012/07/09/Kolencentrales-worden-dure-jongens.dhtml

http://www.trouw.nl/tr/nl/5151/Vincent-wil-zon/article/detail/3281432/2012/07/07/Europa-verstookt-recordhoeveelheden-kolen.dhtml

http://www.volkskrant.nl/opinie/sluiten-kolencentrales-is-symboolbeleid~a4196618/

http://www.nrc.nl/next/2015/11/30/alle-kolencentrales-dicht-slecht-idee-1564551

http://nos.nl/artikel/2071511-kabinet-moet-aan-de-slag-met-sluiting-kolencentrales.html

Voldoende Ruimte voor de rivier de Waal bij Nijmegen? De voor- en nadelen van het project.

https://www.ruimtevoorderivier.nl/project/ruimte-voor-de-waal/

http://issuu.com/ruimtevoorderivier/docs/14_410_rvdr_infographics_nl_jan2015_e4fa425e84d8d0

http://www.ruimtevoordewaal.nl/nl/home/

http://www.royalhaskoningdhv.com/nl-nl/nederland/projecten/ruimte-vd-waal-dijk-lent-nijmegen/2031

http://www.volkskrant.nl/binnenland/de-waal-is-weer-even-speeltuin-voor-reuzen~a4078365/

http://www.ad.nl/ad/nl/1012/Nederland/article/detail/4197544/2015/11/29/Ruimte-voor-de-Waal-kostte-358-miljoen-euro.dhtml

http://www.gelderlander.nl/regio/nijmegen-e-o/nijmegen/nijmegen-met-opening-nevengeul-veilig-voor-hoogwater-1.5505266

http://nos.nl/artikel/2072007-nijmegen-krijgt-eigen-eiland-in-de-waal.html

Wat doen we met schaliegaswinning in Nederland? De voor - en nadelen lokaal, regionaal en nationaal.

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/schaliegas/inhoud/schaliegas-in-nederland

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/schaliegas/documenten/rapporten/2015/07/10/publiekssamenvatting-planmer-schaliegas-en-verkenning-van-maatschappelijke-effecten

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/schaliegas/documenten/rapporten/2015/07/10/innovatieve-technieken-schaliegaswinning

http://www.ad.nl/ad/nl/5597/Economie/article/detail/3570727/2014/01/02/Weer-meer-gas-gewonnen-uit-Groningse-gasvelden.dhtml

http://www.ad.nl/ad/nl/5596/Planet/article/detail/3553583/2013/11/29/NAM-komt-met-nieuw-winningsplan-voor-Groningen.dhtml

http://www.ad.nl/ad/nl/5596/Planet/article/detail/3512402/2013/09/19/Waterbedrijven-blij-met-uitstel-schaliegas.dhtml

http://www.nrc.nl/nieuws/2013/08/26/kamp-winning-schaliegas-doen-als-het-verantwoord-kan

http://www.sggroningen.nl/nl/schaliegas

http://www.trouw.nl/tr/nl/4332/Groen/article/detail/3463474/2013/06/22/Hoogleraren-Schaliegas-is-voor-Nederland-niet-interessant.dhtml

http://www.rug.nl/gmw/psychology/onderzoekgaswinning/news-archive/samenvatting-deelnemers-resultaten-fase-123_30-8-2015.pdf

http://www.geografie.nl/fileadmin/geografie/Geografie_PDF/1203_maart/120201_zijp_schaliegasweb.pdf
http://www.kennislink.nl/publicaties/schaliegas-in-nederland

Wat is zijn de mondiale gevolgen van de klimaatverandering rondom de polen?

http://www.kennislink.nl/publicaties/klimaatverandering-rond-de-polen

http://www.kennislink.nl/activiteiten/zeespiegelstijging

http://www.kennislink.nl/activiteiten/ijs-van-groenland-en-Antarctica

http://www.climatechallenge.be/nl/klimaatverandering-woord-en-beeld/wat-zijn-de-gevolgen/afsmelten-gletsjers-en-poolkappen/afsmelten-ijs-noord--en-zuidpool.aspx

http://www.hln.be/hln/nl/2656/Global-Warming/article/detail/2171738/2015/01/05/Waarom-de-zeespiegel-ook-kan-dalen-wanneer-ijskappen-smelten.dhtml

http://www.klimaatportaal.nl/pro1/general/start.asp?i=0&j=0&k=0&p=0&itemid=347

http://www.kennislink.nl/publicaties/wegsmelten-gletsjers-op-west-antarctica-niet-meer-te-stoppen

http://www.kennislink.nl/publicaties/zeeijsrecord-op-de-zuidpool

http://www.trouw.nl/tr/nl/4332/Groen/article/detail/3657841/2014/05/19/Smelten-van-ijskappen-op-Antarctica-niet-te-stoppen.dhtml

http://nos.nl/artikel/366434-ijs-antarctica-smelt-van-onderaf.html

http://www.greenpeace.org/belgium/nl/nieuws/klimaat-energie/blog/de-gletsjers-van-antarctica-storten-in-willen/blog/49288/

http://www.nasa.gov/press-release/nasa-science-zeros-in-on-ocean-rise-how-much-how-soon

Wat is de Europese klimaataanpak en de gevolgen voor Nederland?

http://www.trouw.nl/tr/nl/37601/Klimaattop-Parijs-2015/article/detail/4196674/2015/11/28/Scholieren-vragen-wereldleiders-hoeveel-is-onze-toekomst-jullie-waard.dhtml

http://www.trouw.nl/tr/nl/37601/Klimaattop-Parijs-2015/article/detail/4192864/2015/11/23/Zelfs-voor-de-optimist-is-Parijs-nog-ver.dhtml

http://www.europa-nu.nl/id/vhesf063wxu9/europese_aanpak_klimaatverandering

http://www.europa-nu.nl/id/vhurdyxqxfmg/emissiehandel

http://www.europa-nu.nl/id/vhesf063wxu9/europese_aanpak_klimaatverandering#p8

http://infographics.pbl.nl/indc/

http://www.trouw.nl/tr/nl/13110/Klimaatverandering/article/detail/3897630/2015/03/11/Nederland-is-het-sufferdje-van-de-klas-bij-de-Europese-klimaatdoelen.dhtml

http://www.trouw.nl/tr/nl/4332/Groen/article/detail/3775065/2014/10/24/Europa-maakt-afspraken-over-klimaat-maar-is-het-genoeg.dhtml

http://www.trouw.nl/tr/nl/37601/Klimaattop-Parijs-2015/article/detail/4199262/2015/12/01/Rutte-komt-in-Parijs-niet-geloofwaardig-over.dhtml

Wat zijn de mondiale gevolgen van de opwarming van de aarde volgens het boek Zes Graden van Mark Lynas?

http://wetenschap.infonu.nl/natuurverschijnselen/106227-gevolgen-opwarming-van-de-aarde-van-1c-tot-6c-warmer.html

http://mudancasclimaticas.cptec.inpe.br/~rmclima/pdfs/destaques/sternreview_report_complete.pdf

Kies zelf een onderwerp uit:

https://decorrespondent.nl/3329/Wordt-klimaatverandering-het-einde-van-de-wereld-Dit-zeggen-de-feiten/366885761-d8511f0a

http://www.klimaatscenarios.nl/images/Brochure_KNMI14_NL.pdf

http://www.worldbank.org/en/news/press-release/2014/11/24/climate-change-to-bring-more-heat-waves-and-water-shortages-in-the-middle-east-and-north-africa

http://www.worldbank.org/en/topic/climatechange/publication/turn-down-the-heat-climate-extremes-regional-impacts-resilience
 tesamen met dit document
http://www-wds.worldbank.org/external/default/WDSContentServer/WDSP/IB/2015/07/17/090224b0828c0f20/1_0/Rendered/PDF/Turn0down0the00lience000full0report.pdf

http://www.pbl.nl/sites/default/files/cms/publicaties/PBL_KNMI_2015_Klimaatverandering_Samenvatting%20van%20het%20vijfde%20IPCC-assessment_1405.pdf