AARDRIJKSKUNDE WERELDVAK!

De wereld om ons heen verandert voortdurend door de invloed van natuur en mens.

Je leert over verschillende onderwerpen op fysisch, politiek, economisch, demografisch en sociaal-cultureel gebied. Hierdoor weet je veel van allerlei maatschappelijke onderwerpen wereldwijd en kun je relaties leggen. Vooral leer je complexe onderwerpen snel te analyseren en oplossingen te bedenken.

Aardrijkskunde is een wereldvak, waarmee je de wereld kunt ontdekken.

Via de labels kun je zoeken op aardrijkskunde examenonderwerp voor HAVO en VWO.


Je ontdekt bijzondere foto's en de belevenissen van een bevlogen docente aardrijkskunde en geschiedenis.


Pol Education & Coaching & Writing

Education > Docente aardrijkskunde 1e graads, geschiedenis en maatschappijleer.
Coaching > Coach en opleider met oplossingsgerichte aanpak - Post-HBO.
NLP Practitioner - Society of NLP.
Writing > Educatieve teksten, toetsen en training.drs. Rini van der Pol
Sliedrecht NL
Parttime woonachtig in >
* Rome Italië 2012 - 2016
* Ankara Turkije 2016 - 2020

Contact:
rinivanderpol@gmail.comWERKWIJZE BLOG:

1 zoek bij klas 3/4/5
2 zoek bij klas 3/4/5 > hoofdstuk
3 zoek bij klas 4/5/6 > mindmaps CE
4 zoek bij klas 4/5/6 > video's CE
5 zoek bij klas 4/5/6 > lesstof per onderdeeldinsdag 29 december 2009

Profielwerkstuk Werkwijze 2009 - 2010

Klas: 6VWO
Doel: Profielwerkstuk uitleg werkwijze


Inleiding

De kandidaat is verplicht een profielwerkstuk te maken. Met het profielwerkstuk kan de kandidaat zijn vaardigheden in combinatie met kennis en inzicht laten zien.

Het profielwerkstuk heeft betrekking op minstens één profielvak. Alleen bij het profiel Cultuur en Maatschappij mogen Engels en Nederlands ook als profielvak worden gerekend.

De beoordeling van het profielwerkstuk wordt in één cijfer weergegeven. Dit cijfer is een onderdeel van het combinatiecijfer. Het profielwerkstuk heeft in het vwo een studielast van 80 studielasturen.

Onderwerp

De kandidaat mag zelf met een idee voor het onderwerp van het profielwerkstuk komen. De kandidaat heeft wel de goedkeuring van de profielwerkstuk begeleider nodig. Uiterlijk 30 juni van het schooljaar 5 vwo heeft de kandidaat via het verstrekte formulier "keuze profielwerkstuk" het profielvak en onderwerp opgegeven aan de afdelingsmanager.

Begeleiding

Tijdens het zesde leerjaar vwo wordt de leerling bij het maken van het profielwerkstuk begeleid door minstens één profielwerkstuk begeleider. De examinator heeft de taak om de leerling te ondersteunen tijdens het proces en bij het maken van het product. Verbeteringen aanbrengen is een onderdeel van het (leer)proces en beïnvloedt niet de beoordeling.

De kandidaat dient het proces te plannen met behulp van het werkplan en vast te leggen door het bijhouden van een logboek. Voor de begeleiding is in het werkboek, dat elke kandidaat heeft ontvangen, het proces tussen de examinator en de kandidaat beschreven.

Tijdens lesvrije momenten kunnen de kandidaten overleggen met hun medekandidaten, onderzoek verrichten, interviews afnemen, bezoeken afleggen en contact opnemen met de begeleidende examinatoren. De overlegdata worden schriftelijk vastgelegd. Bij het niet nakomen van de afspraken kan er geen (tussen)beoordeling worden gegeven en kan de kandidaat het schoolexamen niet afsluiten.

Werkwijze

De kandidaat ontvangt voor het maken van het profielwerkstuk een toelichting, een werkboek profielwerkstuk met een toelichting per profiel.

De beoordelingsaspecten van het profielwerkstuk zijn overgenomen van de praktische opdrachten en worden van te voren verstrekt. Het maken van een werkplan en het bijhouden van een logboek is verplicht. De kandidaat kan via het logboek zijn studielasturen verantwoorden en binnen de perken houden. Voor de begeleidende profielwerkstuk begeleider is het een handvat om het doorlopen proces te volgen en te beoordelen en om zicht te krijgen op de authenticiteit.

Omvang

Om de kandidaat tegen zichzelf te beschermen worden beperkingen gesteld aan de omvang van het profielwerkstuk. De grenzen zijn niet absoluut, daar het gaat om de kwaliteit en niet om de kwantiteit. Of de kandidaat voldaan heeft aan de omvangeis is ter beoordeling van de examinator. Bij blijvend verschil van mening beslist de afdelingsmanager.

De omvang van een schriftelijk verslag wordt beperkt tot minimaal 20 en maximaal 25 bladzijden A4 exclusief titelblad, woord vooraf, illustraties, bronvermelding en bijlagen.

Een mondelinge presentatie moet minimaal 15 en mag maximaal 25 minuten duren.

Een posterpresentatie moet bestaan uit minimaal 3 en maximaal 5 A1-vellen.

Voor een audio-, video-, film- en computerpresentatie wordt voorlopig 10 tot 15 minuten aangehouden. Bij N-profielen is een practicum verplicht.

Een tentoonstelling mag maximaal 4 m² beslaan.

Bij een groepsuitwerking wordt het minimum – en maximumgetal met 1,5 vermenigvuldigd.

Aanwezigheid op een presentatieavond is verplicht en maakt deel uit van de beoordeling.


Link:
Willem de Zwijger College Papendrecht
http://www.wdezwijger.nl/

maandag 12 oktober 2009

Aardrijkskunde: wat kun je ermee?

Sociaal geografen en planologen kom je overal in de samenleving tegen. De opleiding is breed, dus kun je veel kanten op.  Je leert over veel verschillende onderwerpen op politiek, economisch, demografisch en sociaal-cultureel gebied. Hierdoor weet je veel van allerlei maatschappelijke onderwerpen wereldwijd en kun je relaties leggen. Vooral leer je complexe onderwerpen snel te analyseren en oplossingen te bedenken.

In welke beroepen kom je terecht?
 • adviseur stedelijke ontwikkeling 
 • planoloog bij de gemeente 
 • beleidsmedewerker Verkeer en Vervoer gemeente 
 • projectmedewerker 
 • vastgoedadviseur 
 • diplomaat voor Ministerie van Buitenlandse Zaken
 • coördinator hulpprojecten 
 • auteur en redacteur van reisgidsen
 • docent aardrijkskunde
 • onderzoeker 

Aardrijkskunde indelen

Als je de krant openslaat kun je de aardrijkskundige onderwerpen indelen. Bij fysische geografie staat de natuur centraal. Sociale geografie bestudeert de invloed van de mens op politiek, economisch, demografisch en sociaal-cultureel gebied. De gevolgen van de mens zijn van invloed op lokaal, regionaal, continentaal en mondiaal niveau. Hierdoor kun je op verschillende schaalniveau's onderwerpen beschrijven, vergelijken en verklaren.

Uitgangspunt is: Wat zie je? Waar is dat ? Waarom is dat daar?
Met deze opzet kun je ieder aardrijkskundig probleem aanpakken.

Saai is aardrijkskunde ofwel geografie nooit. Sociale geografie kun je verdelen in:
 • politieke geografie: je kijkt naar de verdeling en uitoefening van de macht wereldwijd. Je ontdekt stabiele en onstabiele regeringen en de invloed van corruptie op het instandhouden van armoede onder brede lagen van de bevolking.
 • economische geografie: je ontdekt wereldwijde handelsrelaties tussen landen met een verschuiving van  economische machtsblokken. Bedrijven zoeken werelwijd naar de beste vestigingsplaats. De werkgelegenheid bepaalt hoe en waar mensen werken, geld verdienen, wonen, zich verplaatsen en geld uitgeven.
 • planologie: je zorgt voor de aanpassing van de ruimtelijke inrichting in een veranderende samenleving. Je maakt plannen voor de toekomst.
 • stadsgeografie: bestudeert het wonen, werken, verkeer en recreatie in de stad. Actuele onderwerpen, zoals woningbouw, multiculturele wijken, verpaupering, bevolkingsopbouw, sociale en ruimtelijke segregatie, verkeersproblemen.
Kortom, je houdt je bezig met
 • wonen, werken, verkeer en vervoer
 • de verpaupering van stadswijken
 • de invloed van buitenlandse investeringen op regionale ontwikkeling
 • de wereldvoedselproblematiek
 • de planning van een betere verbinding tussen Almere en Amsterdam
 • de spanningen in de wereld sinds 9/11
 • de invloed van internet op ons winkelgedrag
 • het behoud van landschappelijke waarden in het Rivierengebied
 • de planning van nieuwe woongebieden in de buurt van grote steden
 • de spreiding van werkgelegendheid en woongebieden
 • de veranderingen van de economie
 • de verbetering van de leefomgeving
Kortom: de mens en zijn leefwereld.

Bron: bewerkt naar Faculteit Geografie van de Universiteit van Utrecht.

De wereld ontdekken met aardrijkskunde

Wat moet ik met aardrijkskunde, juf? Ik kies het toch niet, want wat heb ik eraan. Ieder jaar krijgen wij als aardrijkskundedocent dezelfde vragen en starten we de aardrijkskundepromotie. Met voldoende kennis over allerlei geografische problemen wereldwijd moeten wij leerlingen kunnen overtuigen van het belang van ons vak. We zetten aardrijkskunde op de kaart.
Het oude beeld van aardrijkskunde is topografie leren, terwijl op ieder examen de atlas op tafel ligt. Aardrijkskunde is meer: de invloed van natuur en mens op de wereld om ons heen. Hierdoor leer je over natuurrampen, aardbevingen, vulkanen en klimaatverandering ofwel fysische geografie.Interessant is de invloed van de mens op aarde en dan kijk je naar bevolking, arm en rijk, migratie, globalisering, wateroverlast, handelsrelaties, culturen, voedselproblemen en nog veel meer. Bij aardrijkskunde ontdek je de wereld! Van dichtbij en veraf.