AARDRIJKSKUNDE WERELDVAK!

De wereld om ons heen verandert voortdurend door de invloed van natuur en mens.

Je leert over verschillende onderwerpen op fysisch, politiek, economisch, demografisch en sociaal-cultureel gebied. Hierdoor weet je veel van allerlei maatschappelijke onderwerpen wereldwijd en kun je relaties leggen. Vooral leer je complexe onderwerpen snel te analyseren en oplossingen te bedenken.

Aardrijkskunde is een wereldvak, waarmee je de wereld kunt ontdekken.

Via de labels kun je zoeken op aardrijkskunde examenonderwerp voor HAVO en VWO.


Je ontdekt bijzondere foto's en de belevenissen van een bevlogen docente aardrijkskunde en geschiedenis.


Pol Education & Coaching & Writing

Education > Docente aardrijkskunde 1e graads, geschiedenis en maatschappijleer.
Coaching > Coach en opleider met oplossingsgerichte aanpak - Post-HBO.
NLP Practitioner - Society of NLP.
Writing > Educatieve teksten, toetsen en training.drs. Rini van der Pol
Sliedrecht NL
Parttime woonachtig in >
* Rome Italië 2012 - 2016
* Ankara Turkije 2016 - 2020

Contact:
rinivanderpol@gmail.comWERKWIJZE BLOG:

1 zoek bij klas 3/4/5
2 zoek bij klas 3/4/5 > hoofdstuk
3 zoek bij klas 4/5/6 > mindmaps CE
4 zoek bij klas 4/5/6 > video's CE
5 zoek bij klas 4/5/6 > lesstof per onderdeelmaandag 14 februari 2011

Systeem aarde De Grote Slenk Oost-Afrika 2011

De Grote Slenk ofwel Oost-Afrikaanse slenk, Grote Afrikaanse Slenk of de Grote Riftvallei is een riftvallei.

Dit langgerekt stelsel van slenken  loopt van Syrië tot Mozambique over een totale lengte van 6400 km. De slenk varieert in breedte van 30 tot 100 km en in diepte van enkele honderden tot zelfs duizenden meters.

Dit wordt een rift genoemd, omdat dit een gebied is waar tektonische platen uit elkaar bewegen.
Oost-Afrika maakt onderdeel uit van de continentale Afrikaanse plaat, maar is op dit moment aan het splitsen in 2 platen. Er ontstaat de Nubische plaat in het westen en de Somalische plaat in het oosten.


Omdat de riftvallei doorloopt in de Rode Zee tot aan Syrië, wordt ook de Arabische plaat tot het divergerende systeem gerekend.
Een systeem waarbij drie tectonische platen uit elkaar bewegen wordt een triple junction genoemd.


Dit de enige plaats op aarde is waar actieve riftvorming in een continentale plaat plaatsvindt.

Het noordelijke deel van de slenkenzone vormt de vallei van de Jordaan, die verder zuidwaarts stroomt door de Zee van Galilea in Israël naar de Dode Zee.
Verder zuidwaarts is de slenkenzone bezet door de Wadi Araba, de Golf van Akaba en de Rode Zee.

Aan het zuidelijke eind van de Rode Zee merkt men een splitsing op. De Golf van Aden is een oostwaartse voortzetting van de rift. Vanaf hier loopt de rift verder als een mid-oceanische rug van de Indische Oceaan.

In zuidwestelijke richting gaat de vallei verder onder de naam 'De Grote Riftvallei', die de oude Ethiopische hooglanden in tweeën deelt. In oostelijk Afrika splitst de vallei zich in tweeën: de Westelijke Rift en de Oostelijke Rift.

Langs de Westelijke Rift liggen enkele van de grootste bergen van Afrika en ook meren. Deze meren behoren tot de diepste ter wereld, met als diepste punt 1470 meter diep in het Tanganyikameer en het Malawimeer.

Het Victoriameer is het op een na grootste meer ter wereld. Het behoort bij de Grote Slenk, hoewel het eigenlijk tussen de twee armen ligt.

Bij de breukzone blijft de riftzone uit elkaar bewegen, waarbij de vallei kan worden opgevuld met water. Er ontstaat een smal oceanisch bekken, dat steeds breder groeit. Hierdoor kan een nieuwe oceaan ontstaan.Link: bewerkt naar
http://www.wikipedia.nl/

Systeem aarde Roerdalslenk 2011

De Roerdalslenk of Roerslenk wordt ook soms wel Centrale Slenk genoemd. Deze slenk ligt in het zuidoosten van Nederland, het uiterste noordoosten van België en westen van het Duitse Noord-Rijnland-Westfalen.


Dit actief breuksysteem loopt vanuit Limburg naar het noordwesten. Deze Roerdalslenk is zo’n 20 km breed en zo’n 130 km lang.

De Roerdalslenk wordt gevormd door twee grote afschuivingsbreuken:

1 in het noordoosten de Peelrandbreuk (grofweg de lijn Roermond-Deurne-Uden-Lith), die de Roerdalslenk scheidt van de Peelhorst.

in het zuidwesten de Feldbissbreuk (grofweg de lijn Luyksgestel-Gilze en Rijen-Oosterhout), die de slenk scheidt van het Kempens Blok.

De ontwikkeling van de Roerdalslenk beïnvloed door twee verschillende breuksystemen: het Noordzee-slenksysteem in het noorden en het West-Europese slenksysteem in het zuiden.

De Roerdalslenk is te beschouwen als een aftakking van de Boven-Rijndalslenk, die de loop van de Rijn over honderden kilometers door Duitsland bepaalt.

Het breuksysteem van de Roerdalslenk behoort tot de meest actieve van Europa. Hier ontstonden de aardbevingen in 1992 bij Roermond en in 2002 bij Aken.
Link:
http://www.kennisnet.nl/

woensdag 9 februari 2011

Examentraining Mindmap Arm en rijk Wereldvoedselproblematiek gevolgen en oplossingen 2011

Examentraining Mindmap Arm en rijk Wereldvoedselproblematiek oorzaken 2011

Examentraining vanuit verschillende dimensies beschrijven en analyseren 2011

 Geografische werkwijzen

Gebruik bij de volgende opdracht de Grote Bosatlas (53e editie).

Verschijnselen en gebieden vanuit verschillende dimensies beschrijven en analyseren

Dit lijkt heel ingewikkeld, maar het valt best mee. Als je de uitbreiding van de Rotterdamse haven bestudeert, kom je vanzelf bij economische aspecten, bij de natuur en bij de politiek terecht.

De dimensies kom je ook tegen bij aardrijkskundige vragen die op het examen of in een toets worden gesteld. Je moet in dat geval heel goed opletten.

Veel leerlingen hebben examenopgaven fouten gemaakt omdat ze bijvoorbeeld een economische verklaring gaven waar een politieke verklaring werd gevraagd.


Je kunt de dimensies opdelen in twee categorieën:

Fysisch-geografische kenmerken

Hierbij kijken we naar de dimensie natuur. Op de onderwerpen die hierbij horen heeft de mens geen invloed.

Sociaalgeografische kenmerken

Hierbij kijken we naar mensen. Daarin zijn veel verschillende situaties mogelijk, daarin wordt dit verder opgedeeld:

• De economisch-geografische dimensie gaat over werkgelegenheid en geld verdienen.

• De demografische dimensie gaat over het aantal mensen en veranderingen daarin.

• De sociaal-culturele dimensie gaat over godsdienst, leefomstandigheden, opleiding en andere kenmerken van mensen.

• De politieke dimensie heeft te maken met het bestuur van een gebied.