AARDRIJKSKUNDE WERELDVAK!

De wereld om ons heen verandert voortdurend door de invloed van natuur en mens.

Je leert over verschillende onderwerpen op fysisch, politiek, economisch, demografisch en sociaal-cultureel gebied. Hierdoor weet je veel van allerlei maatschappelijke onderwerpen wereldwijd en kun je relaties leggen. Vooral leer je complexe onderwerpen snel te analyseren en oplossingen te bedenken.

Aardrijkskunde is een wereldvak, waarmee je de wereld kunt ontdekken.

Via de labels kun je zoeken op aardrijkskunde examenonderwerp voor HAVO en VWO.


Je ontdekt bijzondere foto's en de belevenissen van een bevlogen docente aardrijkskunde en geschiedenis.


Pol Education & Coaching & Writing

Education > Docente aardrijkskunde 1e graads, geschiedenis en maatschappijleer.
Coaching > Coach en opleider met oplossingsgerichte aanpak - Post-HBO.
NLP Practitioner - Society of NLP.
Writing > Educatieve teksten, toetsen en training.drs. Rini van der Pol
Sliedrecht NL
Parttime woonachtig in >
* Rome Italië 2012 - 2016
* Ankara Turkije 2016 - 2020

Contact:
rinivanderpol@gmail.comWERKWIJZE BLOG:

1 zoek bij klas 3/4/5
2 zoek bij klas 3/4/5 > hoofdstuk
3 zoek bij klas 4/5/6 > mindmaps CE
4 zoek bij klas 4/5/6 > video's CE
5 zoek bij klas 4/5/6 > lesstof per onderdeelmaandag 9 februari 2015

4VWO P13 Klimaatbeleid What's Causing Antarctica's Ice to Melt?


http://nos.nl/nieuwsuur/artikel/2018467-zuidpool-krijgt-nieuw-ijs.html

De aarde warmt op, maar op sommige plekken gaat het harder dan andere. De Zuidpool is de afgelopen decennia veel sneller opgewarmd dan de rest van de wereld, toch neemt het zee-ijs er juist toe. Onderzoekers staan vooralsnog voor een raadsel.

of


4VWO H2 P13 Klimaatbeleid West Antarctic Ice Sheet Meltingdonderdag 5 februari 2015

6VWO H6 Gebieden P8 Regionaal De landbouw, Domein ontwikkelingsland...


4VWO Stedelijke gebieden P9 Woonomgeving Leefbaarheid in stadswijken, Domein l...


5VWO H4 P5 Steden: ruimte en bestuur Stedelijke gebieden, Domein leefo...


5VWO H4 P8 Buurtprofiel Stedelijke gebieden Leefbaarheid in stadswijken, Domein l...


4VWO H2 Klimaat verschillen, Domein Aarde


4VWO H2 Klimaat P8 IJstijden Oorzaken klimaatsveranderingen, Domein aarde


4VWO H2 Klimaat P7 Klimaatgebieden en landschapszones, domein aarde


4VWO H2 Klimaat P3 Wereldwijde luchtstromen, domein...


4/5/6VWO Klimaat Koppen, domein aarde


6VWO H6 Gebieden P7 Externe economische beinvloeding Is het een ontwikkelingsland? Domein ...


6VWO H6 Gebieden P6 Externe politieke beinvloeding Groei naar eenheid, Domein ontwikkeli...


6VWO H6 Gebieden P4 Sociaal-geografische kenmerken Globalisering en de bevolking, Domein...


6VWO H6 Gebieden P5 Ontwikkeling Industrie en diensten, Domein ontwikk...


6VWO H6 Gebieden P4 Sociaal-geografische kenmerken Het koloniale verleden, Domein ontwik...


6VWO H6 Gebieden P1/2 Endogene en exogene gebiedskenmerken, Domein ontwikkel...


zondag 1 februari 2015

3VWO Voorlichting Aardrijkskunde bovenbouw


4VWO H2 Klimaat P7 Landschapzones

4VWO H2 Klimaat P5 Klimaat VS

4VWO H2 Klimaat Zeestromen en klimaatgebieden


4VWO H2 Klimaat Luchtstromen


4VWO H2 Klimaat P2 Energiebalans Wereldwijs Weer en klimaat, domein aarde


4VWO H2 Klimaat P1 Global warming? Landbouw in Ethiopie


4VWO H2 Klimaat P1 Inleiding Ethiopie

5VWO H2 Endogene en exogene krachten P9 Van de bergen naar de zee Wereldwijs Gesteenten op aarde, Domein Aarde


5VWO H2 Endogene en exogene processen P11 Gebergtevorming Wereldwijs


5VWO H2 Endogene en exogene processen P9 Van de bergen naar de zee Hydrologische kringloop en gesteen...


5VWO H2 Endogene en exogene processen P8 Wereldwijs Erosie en sedimentatie


5VWO H2 Endogene en exogene processen P7 Verwering Wereldwijs


5VWO H2 Endogene en exogene processen P7 Gesloopt gesteente Aardrijkskunde HAVO/VWO Domein Aarde: Verwering


5VWO H2 Endogene en exogene processen Aardrijkskunde HAVO/VWO Domein Aarde: Aardbevingen, vulkanisme en gebergten


5VWO H2 Endogene en exogene processen P2 Opbouw aarde eenvoudig uitgelegd


5VWO H2 Endogene en exogene krachten P4 Vulkanisme


5VWO H2 Endogene en exogene processen P2 Opbouw aarde Aardrijkskunde HAVO/VWO Domein Aarde: Opbouw van de aarde & platentektoniek


5VWO H2 Endogene en exogene processen P1 Mount Vesuvius - Italy


5VWO H1 Globalisering P2 Krimpende wereld If the World was a Village of 100 People


5VWO H1 P1 Op de grens Het nieuwe ijzeren gordijn: de grens tussen de VS en Mexico


5VWO H4 Stedelijke gebieden P9 De Woonomgeving Rondom 10 27-02-2010 Onvrede in Almere


5VWO H4 Stedelijke gebieden P7 Amsterdam- Almere Almere Poort (wonen, werken, leven)


5VWO H4 Stedelijke gebieden P5 'Aan de slag met Randstadprovincie!'


5VWO H4 Stedelijke gebieden P3 De Randstad en de ruimte Wonen in een Vinexwijk: Hemel of Hel?


5VWO H4 Stedelijke gebieden P2 De Randstad en de rest CityBiz Amsterdam: City District Zuidas


5VWO H4 Stedelijke gebieden P2 Stedelijke agglomeraties - naar het voorbeeld van Parijs


5VWO H4 Stedelijke gebieden Inleiding

Deze documentaire ‘Wie maakt Nederland?’ is gemaakt in het kader van het Jaar van de Ruimte 2015.

De film toont de ruimtelijke uitdagingen waar Nederland voor staat aan het einde van het Vinex-tijdperk.

Wat is er de afgelopen 25 jaar veranderd? Waar staan we nu en vooral, waar gaan we nu heen? Wie werken er al aan de toekomst van Nederland en hoe doen ze dat?

Voor een breed publiek wordt inzichtelijk gemaakt hoe nu al door ondernemers, burgers en overheid wordt gewerkt aan 2040.

De film wordt begeleid door de publicatie 'Maak Ruimte!', met 12 onvermijdelijke opgaven voor Nederland die grote ruimtelijke impact hebben.

Geproduceerd door Vereniging Deltametropool, Jaar van de Ruimte en Popov Film.

5VWO H4 Stedelijke gebieden P8 Het buurtprofiel Nieuwe RO