AARDRIJKSKUNDE WERELDVAK! De wereld om ons heen verandert voortdurend door de invloed van natuur en mens. Aardrijkskunde behandelt verschillende onderwerpen op fysisch, politiek, economisch, demografisch en sociaal-cultureel gebied. Je ontwikkelt kennis over allerlei maatschappelijke onderwerpen wereldwijd. Complexe onderwerpen kun je snel analyseren en oplossingen voor bedenken. Aardrijkskunde is een wereldvak, waarmee je de wereld kunt ontdekken. Docente aardrijkskunde 1e graads & geschiedenis. Persoonlijk Coach en opleider in de school - Post-HBO. NLP MASTER - Erkend - Society of NLP - VS. drs. Rini van der Pol Sliedrecht NL Parttime woonachtig: * Rome Italië 2012 - 2016 * Ankara Turkije 2016 - 2020 Contact: rinivanderpol@gmail.com

maandag 9 februari 2015

4VWO Aarde Klimaatbeleid What's Causing Antarctica's Ice to Melt?


De aarde warmt op, maar op sommige plekken gaat het harder dan andere. De Zuidpool is de afgelopen decennia veel sneller opgewarmd dan de rest van de wereld, toch neemt het zee-ijs er juist toe. Onderzoekers staan vooralsnog voor een raadsel.4VWO Aarde Klimaatbeleid West Antarctic Ice Sheet Meltingdonderdag 5 februari 2015

6VWO Aarde De landbouw, Domein ontwikkelingsland


4VWO Leefwereld Stedelijke gebieden Woonomgeving Leefbaarheid in stadswijken


5VWO Leefwereld Randstad Steden: ruimte en bestuur Stedelijke gebieden


5VWO Leefwereld Randstad Buurtprofiel Stedelijke gebieden Leefbaarheid in stadswijken


4VWO Aarde Klimaat verschillen


4VWO Aarde Klimaat IJstijden Oorzaken klimaatsveranderingen


4VWO Aarde Klimaat Klimaatgebieden en landschapszones


4VWO Aarde Klimaat Wereldwijde luchtstromen


4/5/6VWO Aarde Klimaat Koppen


6VWO Wereld Externe economische beïnvloeding Is het een ontwikkelingsland?


6VWO Wereld Externe politieke beïnvloeding Groei naar eenheid


6VWO Wereld Sociaalgeografische kenmerken Globalisering en de bevolking


6VWO Wereld Ontwikkeling Industrie en diensten


6VWO Wereld Sociaalgeografische kenmerken Het koloniale verleden


6VWO Aarde Endogene en exogene gebiedskenmerken


zondag 1 februari 2015

3VWO Voorlichting Aardrijkskunde bovenbouw


4VWO Aarde Klimaat Landschapszones

4VWO Aarde Klimaat Klimaat VS

4VWO Aarde Klimaat Zeestromen en klimaatgebieden


4VWO Aarde Klimaat Luchtstromen


4VWO Aarde Klimaat Energiebalans


5VWO Aarde Endogene en exogene krachten


5VWO Aarde Endogene en exogene processen Gebergtevorming


5VWO Aarde Endogene en exogene processen Hydrologische kringloop en gesteenten


5VWO Aarde Endogene en exogene processen Erosie en sedimentatie


5VWO Aarde Endogene en exogene processen Verwering


5VWO Aarde Endogene en exogene processen Gesloopt gesteente


5VWO Aarde Endogene en exogene processen Aardbevingen, vulkanisme en gebergten


5VWO Aarde Endogene en exogene processen Opbouw aarde


5VWO Aarde Endogene en exogene krachten Vulkanisme


5VWO Aarde Endogene en exogene processen Opbouw van de aarde & platentektoniek


5VWO Aarde Endogene en exogene processen Mount Vesuvius - Italy


5VWO Wereld Op de grens Het nieuwe ijzeren gordijn: de grens tussen de VS en Mexico


5VWO Leefwereld Randstad Amsterdam- Almere Almere Poort (wonen, werken, leven)


5VWO Leefwereld Randstad Stedelijke gebieden Vinexwijk: Hemel of Hel?


5VWO Leefwereld Randstad en de rest CityBiz Amsterdam: City District Zuidas


5VWO Leefwereld Randstad Stedelijke agglomeraties - naar het voorbeeld van Parijs


5VWO Leefwereld Randstad Stedelijke gebieden Inleiding

Deze documentaire ‘Wie maakt Nederland?’ is gemaakt in het kader van het Jaar van de Ruimte 2015.

De film toont de ruimtelijke uitdagingen waar Nederland voor staat aan het einde van het Vinex-tijdperk.

Wat is er de afgelopen 25 jaar veranderd? Waar staan we nu en vooral, waar gaan we nu heen? Wie werken er al aan de toekomst van Nederland en hoe doen ze dat?

Voor een breed publiek wordt inzichtelijk gemaakt hoe nu al door ondernemers, burgers en overheid wordt gewerkt aan 2040.

De film wordt begeleid door de publicatie 'Maak Ruimte!', met 12 onvermijdelijke opgaven voor Nederland die grote ruimtelijke impact hebben.

Geproduceerd door Vereniging Deltametropool, Jaar van de Ruimte en Popov Film.

5VWO Leefwereld Randstad Stedelijke gebieden Het buurtprofiel Nieuwe RO