AARDRIJKSKUNDE WERELDVAK!

De wereld om ons heen verandert voortdurend door de invloed van natuur en mens.

Je leert over verschillende onderwerpen op fysisch, politiek, economisch, demografisch en sociaal-cultureel gebied. Hierdoor weet je veel van allerlei maatschappelijke onderwerpen wereldwijd en kun je relaties leggen. Vooral leer je complexe onderwerpen snel te analyseren en oplossingen te bedenken.

Aardrijkskunde is een wereldvak, waarmee je de wereld kunt ontdekken.

Via de labels kun je zoeken op aardrijkskunde examenonderwerp voor HAVO en VWO.


Je ontdekt bijzondere foto's en de belevenissen van een bevlogen docente aardrijkskunde en geschiedenis.


Pol Education & Coaching & Writing

Education > Docente aardrijkskunde 1e graads, geschiedenis en maatschappijleer.
Coaching > Coach en opleider met oplossingsgerichte aanpak - Post-HBO.
NLP Practitioner - Society of NLP.
Writing > Educatieve teksten, toetsen en training.drs. Rini van der Pol
Sliedrecht NL
Parttime woonachtig in >
* Rome Italië 2012 - 2016
* Ankara Turkije 2016 - 2020

Contact:
rinivanderpol@gmail.comWERKWIJZE BLOG:

1 zoek bij klas 3/4/5
2 zoek bij klas 3/4/5 > hoofdstuk
3 zoek bij klas 4/5/6 > mindmaps CE
4 zoek bij klas 4/5/6 > video's CE
5 zoek bij klas 4/5/6 > lesstof per onderdeelzondag 22 augustus 2010

Profielwerkstuk onderwerpen 2010

Voor je profielwerkstuk kun je bij aardrijkskunde je kiezen uit vele onderwerpen.

Het vak Aardrijkskunde past goed bij Economie, Geschiedenis en Natuurkunde.

Het is belangrijk dat voor je onderwerp voldoende informatie op bijvoorbeeld internet aanwezig is. Door veel achtergrondinformatie wordt het schrijven van je profielwerkstuk makkelijker.

Je kunt denken aan de volgende onderwerpen:
- aardbevingen
- armoede
- achterstandswijk
- bevolkingsgroei
- Betuwelijn
- bodemerosie
- conflictgebieden
- El Nino
- Europese Unie
- Global Shift en globalisering
- handelspatronen wereldwijd
- fileprobleem Nederland
- gebergten
- klimaatveranderingen
- krottenwijken minder ontwikkelde landen
- kust- en rivierbescherming
- natuurrampen
- landenonderzoek: India, China, Turkije, Marokko, e.d.
- Rotterdamse haven
- modderstromen
- olie
- orkanen
- overstromingen
- ontwikkeling platteland
- perifeer land: Egypte, Sri Lanka, e.d.
- stedelijke groei
- tropisch regenwoud
- voedselprobleem
- versterkte broeikaseffect
- verwoestijning
- vulkaanuitbarsting
- wereldsteden, bijvoorbeeld New York, Bangkok, Istanbul
- woestijnen
- Schiphol
- zeestromen
- tornado's
- tsunami

Je kiest een interessant onderwerp in overleg met je docent.

Bij het onderwerp maak je een onderzoeksvraag ofwel hoofdvraag met deelvragen.

Bij de deelvragen kun je uitgaan van de verschillende dimensies: fysisch-geografische/natuurlijke, demografische, economische en culturele dimensie.

Uiteindelijk werk je je hoofdvraag uit met een conclusie.

Je hebt bronnen nodig, zoals boeken, krantenartikelen en afbeeldingen. Verzamel op tijd je bronnenmateriaal, waardoor je makkelijker en zorgvuldig je tekst kunt uitwerken.

Met de achtergrondinformatie schrijf je in overleg met je docent het profielwerkstuk.

Uiteindelijk moet je het profielwerkstuk presenteren door middel van een blog, powerpoint of een aantal posters.