AARDRIJKSKUNDE WERELDVAK! De wereld om ons heen verandert voortdurend door de invloed van natuur en mens. Aardrijkskunde behandelt verschillende onderwerpen op fysisch, politiek, economisch, demografisch en sociaal-cultureel gebied. Je ontwikkelt kennis over allerlei maatschappelijke onderwerpen wereldwijd. Complexe onderwerpen kun je snel analyseren en oplossingen voor bedenken. Aardrijkskunde is een wereldvak, waarmee je de wereld kunt ontdekken. Docente aardrijkskunde 1e graads & geschiedenis. Persoonlijk Coach en opleider in de school - Post-HBO. NLP MASTER - Erkend - Society of NLP - VS. drs. Rini van der Pol Sliedrecht NL Parttime woonachtig: * Rome Italië 2012 - 2016 * Ankara Turkije 2016 - 2020 Contact: rinivanderpol@gmail.com

maandag 14 februari 2011

4/5/6VWO Aarde Systeem aarde De Grote Slenk Oost-Afrika

De Grote Slenk ofwel Oost-Afrikaanse slenk, Grote Afrikaanse Slenk of de Grote Rifvallei is een rifvallei.

Dit langgerekt stelsel van slenken  loopt van Syrië tot Mozambique over een totale lengte van 6400 km. De slenk varieert in breedte van 30 tot 100 km en in diepte van enkele honderden tot zelfs duizenden meters.

Dit wordt een rift genoemd, omdat dit een gebied is waar tektonische platen uit elkaar bewegen.
Oost-Afrika maakt onderdeel uit van de continentale Afrikaanse plaat, maar is op dit moment aan het splitsen in 2 platen. Er ontstaat de Nubische plaat in het westen en de Somalische plaat in het oosten.


Omdat de rif vallei doorloopt in de Rode Zee tot aan Syrië, wordt ook de Arabische plaat tot het divergerende systeem gerekend.
Een systeem waarbij drie tektonische platen uit elkaar bewegen wordt een triple junction genoemd.


Dit de enige plaats op aarde is waar actieve rif vorming in een continentale plaat plaatsvindt.

Het noordelijke deel van de slenkenzone vormt de vallei van de Jordaan, die verder zuidwaarts stroomt door de Zee van Galilea in Israël naar de Dode Zee.
Verder zuidwaarts is de slenkenzone bezet door de Wadi Araba, de Golf van Akaba en de Rode Zee.

Aan het zuidelijke eind van de Rode Zee merkt men een splitsing op. De Golf van Aden is een oostwaartse voortzetting van de rift. Vanaf hier loopt de rift verder als een MID-oceanische rug van de Indische Oceaan.

In zuidwestelijke richting gaat de vallei verder onder de naam 'De Grote Rif vallei', die de oude Ethiopische hooglanden in tweeën deelt. In oostelijk Afrika splitst de vallei zich in tweeën: de Westelijke Rift en de Oostelijke Rift.

Langs de Westelijke Rift liggen enkele van de grootste bergen van Afrika en ook meren. Deze meren behoren tot de diepste ter wereld, met als diepste punt 1470 meter diep in het Tanganyika-meer en het Malawimeer.

Het Victoriameer is het op een na grootste meer ter wereld. Het behoort bij de Grote Slenk, hoewel het eigenlijk tussen de twee armen ligt.

Bij de breukzone blijft de rif zone uit elkaar bewegen, waarbij de vallei kan worden opgevuld met water. Er ontstaat een smal oceanisch bekken, dat steeds breder groeit. Hierdoor kan een nieuwe oceaan ontstaan.
4/5/6 VWO Aarde Systeem aarde Roerdalslenk

De Roerdalslenk of Roerslenk wordt ook soms wel Centrale Slenk genoemd. Deze slenk ligt in het zuidoosten van Nederland, het uiterste noordoosten van België en westen van het Duitse Noord-Rijnland-Westfalen.


Dit actief breuksysteem loopt vanuit Limburg naar het noordwesten. Deze Roerdalslenk is zo’n 20 km breed en zo’n 130 km lang.

De Roerdalslenk wordt gevormd door twee grote afschuivingsbreuken:

1 in het noordoosten de Peelrandbreuk (grofweg de lijn Roermond-Deurne-Uden-Lith), die de Roerdalslenk scheidt van de Peelhorst.

in het zuidwesten de Feldbissbreuk (grofweg de lijn Luyksgestel-Gilze en Rijen-Oosterhout), die de slenk scheidt van het Kempens Blok.

De ontwikkeling van de Roerdalslenk beïnvloed door twee verschillende breuksystemen: het Noordzee-slenksysteem in het noorden en het West-Europese slenksysteem in het zuiden.

De Roerdalslenk is te beschouwen als een aftakking van de Boven-Rijndalslenk, die de loop van de Rijn over honderden kilometers door Duitsland bepaalt.

Het breuksysteem van de Roerdalslenk behoort tot de meest actieve van Europa. Hier ontstonden de aardbevingen in 1992 bij Roermond en in 2002 bij Aken.

maandag 31 januari 2011

4/5/6VWO Aarde ZO-Azië Moesson Indonesië en Thailand

(GB53 150 A + 194 B D + 196)

- moessons > halfjaarlijks van richting wisselende winden
- rondom de evenaar
- natte en droge moesson > nat en droog jaargetijde

Delen Indonesië, Vietnam, Laos, Cambodja en Thailand:
- droge periode > veroorzaakt door moesson
- savanneklimaat (GB53 196 > ZO-Indonesië + N-Australië)

De moesson in Indonesië

In Indonesië waait de moesson, waardoor in ZO-Indonesië een droge en natte periode ontstaat. Naast het Af-klimaat in Indonesië ontstaat in ZO-Indonesië het Aw-klimaat/ ZO- Indonesië = moessonklimaat.

In juli is het zomer op het NH:
- NH = zomer
- lagedrukgebied = ITCZ verplaatst naar Azië op het NH 
- door de sterke opwarming van het land
- ZH = winter
- hogedrukgebied bij Australië
- de wind waait van het hogedrukgebied bij Australië op het ZH naar het lagedrukgebied op het NH
- vanaf Australië waait de ZO-moesson richting Indonesië
- door de korte afstand over zee is dit een droge moesson
- dus ontstaat in ZO-Indonesië een droge periode 
- deze droge periode valt in de winter op het ZH, waardoor Koppen dit een Aw-klimaat noemt (w = winter droog)
- in de rest van Indonesië ontstaat wel veel neerslag doordat de wind verder over zee waait

In januari is het winter op het NH:
- NH = winter
- ZH = zomer
- lagedrukgebied = ITCZ verplaatst naar Australië op het ZH 
- door de sterke opwarming van het land
- de wind waait vanaf het hogedrukgebied in Azie op het NH naar het lagedrukgebied in Australië op het ZH 
- door de lange afstand over zee is dit een natte moesson
- boven Indonesië stijgt de lucht door de opwarming van het land (=stijgingsregen) en door gebergten (= stuwingsregen) 
- in Indonesië ontstaat veel neerslag 


Animatie:

http://www2.palomar.edu/users/pdeen/animations/23_weatherpat.swf

De moesson in Thailand

In juli komt de natte moesson in Thailand:
- de ICTZ ligt op het NH
- de ZO-moesson waait vanaf Australië over zee naar de evenaar
- voorbij de evenaar ontstaat een afwijking naar recht op het NH
- de ZW-moesson is een zeewind en zorgt voor een natte periode

In januari komt de droge moesson in Thailand:
- de ITCZ ligt op het ZH
- de NO-moesson waait vanaf Azië over land naar de evenaar
- Thailand ligt op het NH
- de NO-moesson is een landwind en zorgt voor een droge periode

Kort samengevat

Juli: ZO-moesson 
NH:
- boven Azië > lage drukgebied
- zomer = land = warmer = lucht stijgt  = tekort aan lucht

ZH:
- Australië > hoge drukgebied
- winter = land = kouder = lucht daalt = overschot/teveel aan lucht

Gevolg:

wind waait van ZH (+) naar NH (–)
ZO-moesson richting evenaar; voorbij evenaar ZW

ZH:
- ZO-moesson > landwind vanaf Australië > droog

- ZO-Indonesië:
  - droge moesson > savanne klimaat
  - winter op ZH > Koppen > winter droog > Aw

- Verder weg richting evenaar:
  - landwind > wordt zeewind > natte moesson

NH:
- Thailand > natte periode
Januari: NO-moesson

NH:
- boven Azië > hoge drukgebied
- winter = land = kouder

ZH:
- Australië > lage drukgebied
- zomer = land = warmer

Gevolg:

wind waait van NH (+) naar ZH (–)
NO-moesson richting evenaar; voorbij evenaar NW

NH:
- landwind vanaf Azië droog
- Thailand > droge periode

ZH:
- landwind > wordt zeewind
- lange weg over zee > veel waterdamp
- lucht stijgt boven land
- Indonesië of Australië > neerslag