AARDRIJKSKUNDE WERELDVAK!

De wereld om ons heen verandert voortdurend door de invloed van natuur en mens.

Je leert over verschillende onderwerpen op fysisch, politiek, economisch, demografisch en sociaal-cultureel gebied. Hierdoor weet je veel van allerlei maatschappelijke onderwerpen wereldwijd en kun je relaties leggen. Vooral leer je complexe onderwerpen snel te analyseren en oplossingen te bedenken.

Aardrijkskunde is een wereldvak, waarmee je de wereld kunt ontdekken.

Via de labels kun je zoeken op aardrijkskunde examenonderwerp voor HAVO en VWO.


Je ontdekt bijzondere foto's en de belevenissen van een bevlogen docente aardrijkskunde en geschiedenis.


Pol Education & Coaching & Writing

Education > Docente aardrijkskunde 1e graads, geschiedenis en maatschappijleer.
Coaching > Coach en opleider met oplossingsgerichte aanpak - Post-HBO.
NLP Practitioner - Society of NLP.
Writing > Educatieve teksten, toetsen en training.drs. Rini van der Pol
Sliedrecht NL
Parttime woonachtig in >
* Rome Italië 2012 - 2016
* Ankara Turkije 2016 - 2020

Contact:
rinivanderpol@gmail.comWERKWIJZE BLOG:

1 zoek bij klas 3/4/5
2 zoek bij klas 3/4/5 > hoofdstuk
3 zoek bij klas 4/5/6 > mindmaps CE
4 zoek bij klas 4/5/6 > video's CE
5 zoek bij klas 4/5/6 > lesstof per onderdeeldonderdag 11 februari 2010

Klimaatvraagstukken De klimaatscan 2010

Utrecht zoomt al in op kwetsbare plekken

De klimaatscan is een belangrijke bouwsteen voor de nieuwe structuurvisie die voor de provincie Utrecht wordt opgesteld. Het levert tevens een agenda op voor dingen die moeten gebeuren.

Het gaat om grote onderwerpen als waterveiligheid en landbouw, waarbij de provincie nu kan inzoomen. Zo is de provincie erachter gekomen dat het aantal plekken dat door overstromingen wordt bedreigd groter is dan werd gedacht. Daar moet je wat mee, zoals dijken verhogen en evacuatieplannen aanpassen.

In de landbouw vormt verdroging een zorg. Daar moet je op inspelen met waterbeheer. Anderzijds worden de winters minder koud. Er is veel fruitteelt in de provincie. Nachtvorst komt dan waarschijnlijk amper nog voor, maar pas op voor die ene keer. Dan ben je kwetsbaar en moet je zorgen dat je op tijd  bent met beregening.

Hittestress in steden zal toenemen en het is niet de bedoeling dat  met airco’s op te lossen. Dus meer parken en bomen. Groene daken is ook mogelijk.

We kunnen meer actie ondernemen door die scan. Je praat over beslissingen voor de lange termijn. En hoe eerder je maatregelen neemt, des te lager zijn de kosten.

Digitale atlas

De klimaateffectatlas is een digitale atlas. Dat is heel bewust gedaan, zegt onderzoeker Goossen van onderzoeksbureau Alterra (ontwikkelaars samen met DHV en het KNMI, Deltares, TNO en de Vrije Universiteit). De atlas is nooit klaar. Informatie verandert snel en dat kan nu steeds worden verwerkt. De kracht ervan is de simpelheid. Wil je meer in detail weten, dan moet je in andere informatie duiken.

Voor de klimaatscan gebruiken we atlaskaarten die uitgaan van het meest extreme KNMI-scenario, het ergste dat ons kan overkomen. Bestuurders kunnen beslissingen voor de langere termijn nemen op het gebied van woningbouw, landbouw en natuurbeheer. Die beslissingen toetsen we aan meerdere scenario’s om te voorkomen dat je overinvesteringen doet.

Van de Haarlemmermeer met het economisch belangrijke Schiphol is een scan gemaakt. Toekomstige situaties zijn in beeld gebracht, zodat te zien is welke functies van dat gebied, in een oplopende schaal, gevoelig zijn voor de klimaateffecten.

De klimaatscan brengt in kaart waarmee je aan de slag moet of waar extra onderzoek nodig is. Zo is in de Haarlemmermeer te zien dat zelfs in de meest extreme situatie blijkt dat het overstromingsrisico niet veel groter is dan nu. Zeker wanneer je ervan uitgaat dat de vastgestelde veiligheidsnormen van onze dijken worden gehandhaafd. Er is natuurlijk altijd een restrisico. Het is aan de politiek om te beslissen of dat restrisico kleiner moet worden.


Link: bewerkt naar
http://klimaateffectatlas.wur.nl/

Klimaatvraagstukken Klimaatkaart 2010Link: bewerkt naar
http://www.trouw.nl/groen/klimaat/article2919845.ece

woensdag 10 februari 2010

Klimaatvraagstukken Noordzee niet alleen door CO2 warmer 2010

Trouw
9 februari 210110

Het zeewater langs de Nederlandse kust is sinds 1982 sterk opgewarmd. De temperatuurstijging is groter dan kan worden verklaard door de toename van broeikasgassen in die periode.

Volgens het Koninklijk nederlands Instituut voor Zeeonderzoek (NIOZ) varieert de zeewatertemperatuur sterk van jaar tot jaar. Uit meetgegevens blijkt dat het langjarig gemiddelde sinds 1982 gestaag is toegenomen met in totaal 1,5 graad. Dat is drie keer zo veel als kan worden verklaard door de toename van koolstofdioxide (CO2) en andere broeikasgassen in de atmosfeer.

Onderzoek van het NIOZ heeft uitgewezen dat de versterkte opwarming van het zeewater kan worden verklaard door zonnigere lentes en zomers en meer westenwind in de winter. Die verschijnselen kunnen volgens het NIOZ niet direct worden toegeschreven aan het broeikaseffect, al kan dat er indirect wel aan hebben bijgedragen.

De onderzoekers hebben hun bevindingen gepubliceerd in het vakblad Journal of Sea Research. Zij concluderen dat, naast de concentratie van broeikasgassen, op lokaal en regionaal niveau ook andere factoren bijdragen aan klimaatverandering. Die regionale verschillen spelen in de meeste klimaatmodellen geen rol van betekenis.


Link: bewerkt naar
http://www.trouw.nl/groen/nieuws/article2984182.ece/Noordzee_niet_alleen_door_CO2_warmer.htlm

vrijdag 5 februari 2010

Klimaatvraagstukken Blunders in IPCC Rapport 2010


Alweer een nieuwe blunder in het IPCC-klimaatrapport. Vandaag kwam aan het licht dat er ten onrechte geschreven wordt dat 55% van Nederland onder de zeespiegel ligt. Dit is niet waar, het CBS laat weten dat slechts één vijfde beneden de zeespiegel ligt. Het PBL (Planbureau voor de Leefomgeving) meldt dat het gaat om 26%, maar dat 55% van Nederland overstromingsgevoelig is.

Deze misser is niet de eerste. Het rapport van het IPCC ligt al langere tijd onder vuur. De bewering dat het ijs in de bergen van de Andes, Alpen en Afrika smelt door klimaatverandering is gebaseerd op de dissertatie van een promovendus en een tijdschriftartikel. Ook de voorspelling dat de gletsjers in de Himalaya rond 2035 verdwenen zijn blijkt achteraf niet waar.

In EenVandaag een gesprek met hoogleraar theoretische sterrenkunde Vincent Icke. Hoe kan het dat dit soort fouten in een VN-rapportage opduiken? En kunnen we de wetenschap nog wel vertrouwen?


Link: bewerkt naar
http://www.eenvandaag.nl/

donderdag 4 februari 2010

Klimaatvraagstukken Broeikaseffect 2010

De aarde wordt verwarmd door de zon. Een deel van de zonnestraling wordt teruggekaatst en een ander deel wordt omgezet in warmte.

Het broeikaseffect bestaat uit de volgende stappen:
- zonnestraling warmt de aarde op
- reflecterende infrarode straling koelt de aarde af
- broeikasgassen, zoals koolstofdioxide (CO 2) en methaan (CH 4), houden infrarode straling vast.

Broeikasgassen houden de warmtestraling vast en leggen een warme deken om de aarde. Een deel van de warmtestraling van de grond wordt vastgehouden. Zonder dit warme-deken-effect zou de aarde veel kouder zijn. Hierdoor is de aarde +15°C i.p.v. -18°C.


Extra uitstoot van broeikasgassen (versterkt broeikaseffect) verhoogt de temperatuur verder.Link: bewerkt naar
http://www.knmi.nl/