AARDRIJKSKUNDE WERELDVAK! De wereld om ons heen verandert voortdurend door de invloed van natuur en mens. Aardrijkskunde behandelt verschillende onderwerpen op fysisch, politiek, economisch, demografisch en sociaal-cultureel gebied. Je ontwikkelt kennis over allerlei maatschappelijke onderwerpen wereldwijd. Complexe onderwerpen kun je snel analyseren en oplossingen voor bedenken. Aardrijkskunde is een wereldvak, waarmee je de wereld kunt ontdekken. Docente aardrijkskunde 1e graads & geschiedenis. Persoonlijk Coach en opleider in de school - Post-HBO. NLP MASTER - Erkend - Society of NLP - VS. drs. Rini van der Pol Sliedrecht NL Parttime woonachtig: * Rome Italië 2012 - 2016 * Ankara Turkije 2016 - 2020 Contact: rinivanderpol@gmail.com

maandag 26 september 2022

6VWO Leefwereld Reevediep


Reevediep

Het Reevediep is een nieuwe waterverbinding tussen de IJssel en het Drontermeer. 

Deze hoogwatergeul is er om in extreme omstandigheden hoogwater van de IJssel af te kunnen voeren via het Drontermeer en het Vossemeer, naar het IJsselmeer. 

Met de komst van het Reevediep is een groot deel van de omgeving ten zuiden van Kampen veranderd.Sinds 2015 is gewerkt aan de uitvoering van het project Ruimte voor de Rivier IJsseldelta. Zo is het zomerbed van de IJssel over een lengte van 8 kilometer uitgebaggerd.

Dit draagt voor de helft bij aan de waterveiligheidsdoelstellingen van de regio. Om de andere helft ook te realiseren, is de hoogwatergeul Reevediep ten zuiden van Kampen aangelegd om hoogwater op de IJssel soepeler te kunnen afvoeren.

Ook zijn in 5 uiterwaarden maatregelen genomen om water te bergen of sneller af te voeren.

En er is bijna 400 hectare nieuwe natuur gerealiseerd en nieuwe wandel- en fietspaden aangelegd.

Op het Reevediep kan straks worden gevaren. En de gemeente Kampen wil het nieuwe dorp Reeve realiseren op en achter een klimaatbestendige dijk.  

Waterschap Drents Overijsselse Delta is nu officieel de beheerder van de nieuwe dijken, sloten en gemalen rondom het Reevediep.