AARDRIJKSKUNDE WERELDVAK! De wereld om ons heen verandert voortdurend door de invloed van natuur en mens. Aardrijkskunde behandelt verschillende onderwerpen op fysisch, politiek, economisch, demografisch en sociaal-cultureel gebied. Je ontwikkelt kennis over allerlei maatschappelijke onderwerpen wereldwijd. Complexe onderwerpen kun je snel analyseren en oplossingen voor bedenken. Aardrijkskunde is een wereldvak, waarmee je de wereld kunt ontdekken. Docente aardrijkskunde 1e graads & geschiedenis. Persoonlijk Coach en opleider in de school - Post-HBO. NLP MASTER - Erkend - Society of NLP - VS. drs. Rini van der Pol Sliedrecht NL Parttime woonachtig: * Rome Italië 2012 - 2016 * Ankara Turkije 2016 - 2020 Contact: rinivanderpol@gmail.com

maandag 26 augustus 2019

6VWO Leefwereld Hondsbossche Zeewering

De Hondsbossche Zeewering

Deze waterkering is een 5,5 km lange dijk nabij Petten, op een plaats waar een stormvloed in de Middeleeuwen door de oorspronkelijke duinen is doorgebroken.

De Hondsbossche Zeewering heeft een lange geschiedenis van stormschade en dijkherstel.

Het huidige dijklichaam ligt daar sinds 1880 en is sindsdien meerdere malen verhoogd en verbreed.

Door de voortdurende erosie van de aangrenzende duinen is de zeewering steeds meer in zee komen te liggen.

Het was een zwakke schakel in de verdediging van de kustlijn. Dus werd besloten om deze ‘zwakke schakel’ in de kustverdediging op een min of meer natuurlijke manier te versterken.

Voor en op de kust werd 35 miljoen kubieke meter zand gestort. Aan zeestroming en wind de taak het zand landinwaarts te brengen en zo de duinendijk te verhogen.

Door kustverdedigingsmaatregelen, zoals zandsuppletie, wil men de zeewering versterken en de veiligheid waarborgen.

Kustversterking met zand kent meerdere voordelen.

1 Het is een heel natuurlijke en duurzame oplossing: zand beweegt mee met het water en met de stijgende zeespiegel. Spoelt de zee zand weg, dan kan dit eenvoudig worden teruggebracht.

2 Ook creëren we op deze manier kansen voor recreatie en natuurontwikkeling.

3 Het is bovendien goedkoper dan de realisatie van een versterkte harde kering.